۶ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۱۶:۵۰
کد خبر: 82898359
۰ نفر
نبود فرهنگ بيمه، تشديد آسيب به كشاورزان

قزوين-ايرنا- نبود فرهنگ بيمه در بين خيلي از كشاورزان، اين قشر زحمت كش را در مواقعي چون سرمازدگي محصولات خود با خسارات قابل توجهي روبرو كرده است.

به گزارش ايرنا، در پي وقوع بارش برف و سرماي كم سابقه هوا در برخي نقاط كشور در آخرين روزهاي فروردين ماه امسال، خسارات قابل توجهي به محصولات كشاورزي بويژه در بخش باغات وارد شد كه استان قزوين نيز از آن متاثر بود.
براساس اعلام كارشناسان، برآوردها نشان مي دهد ميزان خسارات وارد شده به كشاورزان قزويني در پي اين حادثه غيرمترقبه 18 هزار ميليارد ريال بوده و اين درحاليست كه 80 درصد كشاورزان استان محصولات خود را بيمه نكرده اند.
با اين حال فقدان پوشش بيمه اي بيشتر باغات موجب شده است تا راه مناسبي براي پرداخت خسارات به كشاورزان آسيب ديده قزويني وجود نداشته باشد.
حادثه رخ داده بار ديگر لزوم گسترش فرهنگ بيمه محصولات كشاورزي را گوشزد كرد، البته در اين ميان مشكلاتي نيز چون بازپرداخت ديرهنگام خسارات ها از سوي بيمه ها وجود دارد كه بايد براي حل اين مشكل راهكاري مناسب اتخاذ كرد.

**فرهنگ بيمه بين كشاورزان بايد فراگير شود
استاندار قزوين در خصوص بروز اين حادثه و خسارت ديدن بيشتر باغات استان، گفت: سرمازدگي بيشتر محصولات باغي استان اتفاق تاسف باري است كه البته محدود به استان ما نبوده و اين مساله 22 استان كشور را درگير خود كرده و در مجموع 120 هزار ميليارد ريال خسارت به بار آورده است.
عبدالمحمد زاهدي با اشاره به حجم بالاي آسيب هاي وارد شده به محصولات كشاورزي در پي اين حادثه غيرمترقبه، افزود: اين خسارت براي كشاورزان مانند داغ فرزند براي يك انسان به شمار مي رود و از ميان رفتن محصولات كشاورزي براي آنان بسيار سنگين و غيرقابل تحمل است.
وي اضافه كرد: در نقاطي مانند تاكستان و الموت اين خسارت ها بسيار سنگين بوده است و مي توان اذعان كرد استان قزوين بيش از ديگر استان ها آسيب ديده است.
استاندار قزوين با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي براي گسترش پوشش بيمه براي محصولات كشاورزي،ادامه داد: متاسفانه انجام نشدن تعهدات بيمه موجب شده تا كشاورزان نسبت به بيمه كردن محصولات خود كم رغبت شوند و اين موضوع به خسارت بيشتر آنان بيانجامد.
وي اضافه كرد: 80 درصد كشاورزان محصولات خود را بيمه نكرده اند بنابراين بايد باغ هاي كشاورزان به صورت مجزا كارشناسي و مورد بررسي قرار گيرد تا در مورد جبران خسارت ها تصميم گيري شود.
استاندار قزوين همچنين گفت: بايد بخش ترويج جهاد كشاورزي با اقدامات مناسب براي افزايش پوشش بيمه محصولات كشاورزي اقدام كند و بي اعتمادي ها در اين خصوص رفع شود.
وي ادامه داد: مي توان با اقداماتي از قبيل استمهال بدهي ها،پرداخت تسهيلات جديد و بخشش جرايم ديركرد براي كمك به كشاورزان خسارت ديده اقدام نمود.
استاندار قزوين همچنين گفت: بايد همچنين تدابيري انديشيد تا با استفاده از فناوري هاي نوين در هنگام وقوع بلاياي غيرمترقبه كمترين خسارت متوجه بخش كشاورزي شود.
وي اضافه كرد: بايد همچنين تلاش كنيم كشاورزان استان براي پيشگيري از خسارات و حوادث غير مترقبه از حالت تك محصولي خارج شوند كه اين مهم به آموزش و فرهنگ سازي نيازمند است.

**80 درصد محصولات كشاورزي استان آسيب ديده اند
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين نيز در اين خصوص به ايرنا گفت: در پي سرمازدگي كم سابقه محصولات باغي استان، تيم كارشناسي سازمان جهادكشاورزي از سي ام فروردين ماه در تمامي باغ هاي استان وارد عمل شد تا ميزان دقيق خسارات و آسيب ها را ارزيابي كنند.
فاطمه خمسه با اشاره به قابل توجه بودن ميزان آسيب ديدگي محصولات كشاورزي،ادامه داد: در حوزه باغي محصولاتي چون گردو 90 درصد،زردآلو 85 درصد، انگور و آلبالو 80 درصد و گلابي 70 درصد خسارت ديده اند و مي توان اذعان كرد به صورت ميانگين 80 درصد به محصولات باغ هاي استان آسيب وارد شده است.
وي افزود: با اين وضعيت اميدي به باردهي برخي از محصولات در سال آينده نيز وجود ندارد و بايد محققان موسسه تحقيقات سازمان جهاد كشاورزي وارد منطقه شده و مطالعه جدي بر روي تنه هاي درختان آسيب ديده براي اقدامات پيشگيرانه و آينده نگر داشته باشند.
خمسه ادامه داد: قزوين بيشترين آسيب را در ميان استان هاي كشور از اين پديده بي سابقه اخير داشته و بايد ديد هيات دولت چه تصميمي براي حمايت از كشاورزان خسارت ديده اتخاذ خواهد كرد.
خمسه همچنين گفت: تيم كارشناسي استان چهارم ارديبهشت ماه با حضور اعضاي بيمه صندوق محصولات كشاورزي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بيشتر مناطق استان حضور يافت و از نزديك به بررسي خسارات وارد شده پرداخت.
وي ادامه داد: اكنون بيشتر كشاورزان كه تك محصولي بوده اند آسيب بسيار جدي ديده اند چرا كه از نظر معيشتي ضربه سنگيني به آنها وارد شده است.
خمسه با اشاره به لزوم فرهنگ سازي براي بيمه محصولات كشاورزي،افزود: متاسفانه كشاورزان به فلسفه بيمه براي تضمين حمايت از محصولات كشاورزي واقف نيستند و با وجود تمامي اقدام هاي صورت گرفته آنان رغبتي براي بيمه كردن محصولات خود به دليل طولاني شدن زمان پرداخت غرامت ها ندارند.
وي افزود: چون اين بحران در 21 استان كشور اتفاق افتاده، رخدادي ملي است و اميدواريم مصوبه اي از هيات دولت براي حمايت از باغداران خسارت ديده به تصويب برسد.

**رمزگشايي از علت خسارت سنگين به محصولات باغي قزوين
مسئول مديريت هوشمند كشاورزي سازمان جهادكشاورزي استان قزوين نيز در اين خصوص گفت: طي هشت سال گذشته همه ساله مشكل خشكسالي در استان وجود داشته است اما سرمازدگي به جز سال 96 در هفت سال اخير به كشاورزان استان خسارت وارد كرده است.
مهدي مهرپويان افزود: سردي هوا و يخبندان به واسطه بروز سرما در فروردين ماه اغلب باعث مشكل نيست بلكه عامل اصلي بروز خسارات به محصولات، دماهاي غيرطبيعي اواخر اسفندماه است كه موجب تحريك درختان و شكوفايي پيش از موعد و زودهنگام آنها مي شود.
وي ادامه داد: تعداد روزهاي داراي يخبندان در ماه فروردين در قزوين طي 10 سال گذشته بين پنج تا 9 روز بوده است و در سال 93 با 12 روز بيشترين روزهاي يخبندان در ماه فروردين را داشته ايم.
مهرپويا افزود: اسفندماه سال گذشته بسيار گرم بود و ميانگين دمايي بالايي داشت به همين دليل بيشتر درختان زودتر از موعد شكوفا شدند.
وي ادامه داد: از طريق سازمان جهاد كشاورزي پيشداري ها، هشدار ها و كلاس هاي آموزشي براي كشاورزان برگزار شده است تا براي مقابله با سرما اقدام شود اما شدت افت دما و طولاني شدن يخبندان و حساسيت محصولات موجب اين خسارت قابل توجه شده است.
مهرپويا افزود: بيشتر سرمازدگي ها در دوره هاي اخير از 15 اسفند به بعد شروع شده اند و احتمال دوره يخبندان از 10 فرودين تا حداكثر 5 ادريبهشت در استان در سال هاي اخير مي رود.

***براي كمك به باغداران خسارت ديده طرحي در مجلس تهيه شده است
رييس مجمع نمايندگان استان قزوين و نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در پي سرمازدگي اخير 22 استان كشور از پنج تا 100 درصد صدمه ديده اند و حدود 120 هزار ميليارد ريال خسارت به محصولات كشاورزي وارد شده است.
بهمن طاهرخاني افزود: با جديت به دنبال اتخاذ راهكارهايي هستيم تا خسارات كشاورزان را به حداقل برسانيم.
وي ادامه داد: براي پيگيري اين موضوع با تهيه طرح و دريافت امضا از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اقدام كرده ايم تا دولت با جديت بيشتر براي كمك به باغداران خسارت ديده اقدام كند.
نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر 150 نماينده مجلس شوراي اسلامي موضوعي را امضا كنند به عنوان يك بحران ملي در صحن مجلس شوراي اسلامي قرائت و پيگيري خواهد شد.

**اعتبارات مقابله با سرمازدگي محصولات بايد پيش بيني شود
نماينده مردم قزوين،البرز و آبيك در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص گفت: با توجه به بحران هاي اخير احتمال مي رود كه كشاورزان قزويني سه سال بدون برداشت را در آينده سپري كنند كه در اين صورت با مشكلات زيادي مواجه خواهند شد.
سيده حميده زرآبادي افزود: با توجه به تغيير اقليم مي توانيم از دولت كمك هايي را براي مقابله با سرمازدگي داشته باشيم و در اين خصوص اعتباراتي پيش بيني شود تا با كار در حوزه پيشگيري از خسارات احتمالي آينده جلوگيري كنيم.
وي همچنين گفت: خسارت سرمازدگي به محصولات كشاورزي در كل استان اتفاق افتاده و نبايد آن را تنها به يك شهرستان محدود ساخت.
زرآبادي افزود: متاسفانه كشاورزان به دليل بي اعتمادي ايجاد شده رغبتي به بيمه كردن محصولات كشاورزي خود ندارند و بايد فرهنگ سازي در اين زمينه با اجراي تعهدات داده شده انجام شود.

**بيشترين خسارت سرمازدگي كشور به استان قزوين وارد شد
مديركل مديريت بحران استانداري قزوين نيز گفت: استقرار توده هواي سرد در سراسر كشور در هفته گذشته موجب بروز خسارت به بخش كشاورزي در 23 استان كشور شد كه به چهار استان از جمله قزوين بيشترين آسيب ها تحميل شد.
ايرج زاهدپور افزود: ستاد مديريت بحران كشور در رابطه با اتفاق پيش آمده فعاليت هاي خوبي داشته است و اميدواريم تصميماتي اتخاذ شود كه منجر به كاهش خسارات به بخش كشاورزي كشور در آينده شود.

**اقدام جدي براي جبران خسارت باغداران ضروري است
نماينده باغداران استان قزوين نيز گفت: هميشه باغداران با اين نوع مشكلات مواجه بوده اند ولي اقدام جدي براي جبران خسارات آنها صورت نگرفته است.
حسين كاكاوند با اشاره به بي سابقه بودن خسارت سرمازدگي به محصولات كشاورزي استان،افزود: سال 83 سرمازدگي در 18 استان داشته ايم ولي مانند امسال وسيع نبود.
وي ادامه داد: متاسفانه ميزان غرامت پرداختي به كشاورزان مشخص نيست و مكانيزم مشخصي در اين رابطه تعيين نشده است درحالي كه كوچك ترين ميزان خسارت به يك خودرو در هنگام سانحه بلافاصله تعيين و پرداخت مي شود.
كاكاوند ادامه داد: پرداخت وام هاي كم بهره و بخشش جرايم ديركرد بازپرداخت تسهيلات از جمله درخواست هاي كشاورزان خسارت ديده است كه اميدواريم براي اجرايي شدن آنها اقدام شود.
استان قزوين داراي 489 هزار هكتار اراضي كشاورزي است كه از اين رقم 72 هزار هكتار را باغات تشكيل مي دهند.
6101*3013