نرخ بيكاري در خراسان شمالي پايين تر از ميانگين كشوري است

بجنورد- ايرنا- استاندار خراسان شمالي با بيان اينكه سال گذشته نرخ بيكاري استان 9.7 درصد بوده است، گفت: اين رقم هم اكنون از ميانگين كشوري كه 12.1 درصد گزارش شده، پايين تر است.

به گزارش ايرنا، محمدرضا صالحي چهارشنبه شب در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اظهار كرد: در سال 95 نرخ بيكاري خراسان شمالي 11.2 درصد به ثبت رسيده است و اكنون در جايگاه چهارم استان هاي كشور است.
وي تصريح كرد: در سال 96، ايجاد هشت هزار و 680 شغل در استان تعهد شده بود و ما ايجاد 10 هزار شغل را هدفگذاري كرديم اما در اين مدت 12 هزار و 328 شغل ايجاد شد.
استاندار خراسان شمالي با بيان اينكه اين ميزان شغل توسط 20 دستگاه اجرايي تعهد شده بود گفت: 11 دستگاه بيش از تعهد و 6 دستگاه كمتر از تعهد عمل كردند و سه دستگاه نيز شغلي ايجاد نكردند.
وي افزود: در سال 96، يكهزار و 14 نفر بيكار و مشمول بيمه بيكاري شدند و بر اين اساس شغل خالص 11 هزار و 314 نفر به ثبت رسيده است.

*معرفي مفاخر استان
استاندار خراسان شمالي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به برگزاري بزرگداشت آيت الله موسوي بجنورد در سال جاري گفت: تلاش داريم تا هر سال يكي از مفاخر استان در آييني، معرفي شود.
وي با اشاره به تاثير برجام در اقتصاد گفت: پس از برجام، فضا براي رونق اقتصادي بيشتر شده است و فضاي پيش از برجام، سير صعودي تورم و بيكاري و كاهش رشد اقتصادي بود اما پس از برجام شاهد كاهش تورم و بيكاري و افزايش رونق هستيم.

* رويكرد ايران تعامل سازنده با دنيا است
صالحي گفت: رويكرد ايران، تعامل سازنده با دنيا است و با آمريكا و يا بدون اين كشور با قوت برنامه ها را ادامه مي دهيم.
وي با اشاره به اينكه امسال سال حمايت از كالاي ايراني است گفت: حمايت از كالاي ايراني يعني تلاش براي تقويت توليد است.
استاندار خراسان شمالي تصريح كرد: توليد بايد درون گرا و برون زا باشد و با ارتقاي كيفت و كاهش قيمت توليد، توان رقابت با توليدات خارج افزايش يابد.
وي با بيان اينكه از مردم انتظار مي رود كه از توليد داخل حمايت كنند تاكيد كرد: دستگاه هاي دولتي موظف هستند كه جنس ايراني بخرند و صرفا در مواردي كه جنس خارجي مشابه ايراني ندارد و در صورت ضرور، نيازها بايد از توليدات خارجي تامين شود.
استاندار خراسان شمالي افزود: براي اينكه از كالاي ايراني به خوبي حمايت كنيم بايد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با قوت بيشتري انجام شود.

* دستگاه هاي نظارتي جرات كار را از مديران نگيرند
صالحي در بخش ديگر سخنان خود با بيان اينكه دستگاه هاي نظارتي، قدرت و جسارت مديران را نگيرند گفت: بايد توجه داشت، يك دستگاهي كه 10 كار درست انجام مي هد و يك كار غلط مرتكب شده را بايد به راه بياورند و نبايد جرات كار از مدير گرفته شود.

* لزوم مديريت مصرف آب
استاندار خراسان شمالي به خشكسالي و تدوين برنامه سازگاري با كم آبي در استان اشاره كرد و گفت: همه وظيفه داريم تا مصرف آب در بخش هاي مختلف، مديريت شود.
وي با تاكيد بر توسعه اجراي سيستم هاي نوين آبياري در زمين هاي كشاورزي گفت: براي جلوگيري از بحران كم آبي، چاه هاي غيرمجاز بايد بسته شود و جلوي اضافه برداشت از چاه هاي مجاز گرفته شود.

* زمين بلااستفاده براي بازآفريني شهري معرفي شود
صالحي با اشاره به اهتمام دولت در اجراي طرح بازآفريني پايدار شهري اظهار كرد: دستگاه هاي اجرايي كه زمين بلااستفاده دارند بايد آن را معرفي كرده و در اختيار برنامه هاي بازآفريني شهري قرار دهند.
وي افزود: بايد تلاش كنيم تا با كمك به اجراي برنامه هاي بازآفريني شهري، بخش هايي از بافت ناكارآمد شهري بهسازي شود و علاوه بر آن، ساخت و ساز رونق گيرد.
استاندار خراسان شمالي گفت: رونق بازار مسكن و ساخت و ساز در رونق ساير بخش هاي اقتصاد تاثير گذار خواهد بود.
7185 /6042