تعاون روستايي خراسان شمالي به سيلو نياز دارد

بجنورد- ايرنا- مدير تعاون روستايي خراسان شمالي با بيان اينكه اين سازمان براي نگهداري گندم به صورت فني و بهداشتي نياز به سيلو دارد، گفت: انبارهاي موجود به صورت چندمنظوره است كه بايد به فناوريهاي روز تجهيز شوند.

ايرج ناصري مقدم پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: در انبارهاي فعلي سازمان گندم، جو و انواع كود نگهداري مي شود كه براي انبار محصولات خوراكي بايد اصول بهداشتي از جمله ضد عفوني و ساير موارد رعايت شود.
وي گفت: اين سازمان 57 هزار و 350 تن ظرفيت انبارداري دارد كه از اين ميزان 23 هزار تن مربوط به شبكه تعاون روستايي، 19هزار تن مربوط به سازمان، سه هزار و 850 تن تعاوني توليد، پنج هزار و 700 تن به صورت استيجاري و مابقي نيز مربوط به انبار شركت سهامي زراعي است.
وي در بخش ديگري از سخنانش تعداد تشكل ها و تعاوني هاي اين استان را 202 مورد عنوان كرد و گفت: اين تعاوني ها شامل روستايي، كشاورزي، زنان، توليد، انجمن و كانون و نظام هاي صنفي و همچنين شركت هاي سهامي زراعي، تشكل هاي آب بران، انجمن هماهنگي و حمايتي تشكل هاي شهرستان و كانون هماهنگي و حمايتي تشكل هاي استان هستند كه بيش از يك ميليون نفر عضو دارند.
ناصري مقدم ميزان ظرفيت مخازن فروشگاه هاي نفتي زير پوشش سازمان را هفت ميليون و 720 هزار ليتر عنوان كرد و افزود: 363 مخزن مواد نفتي در استان وجود دارد.
وي افزود: در سال گذشته 55 هزار و 575 تن كود شيميايي، 146 ليتر دفع آفات نباتي، چهار هزار و 120 تن بذور، 34 هزار و 819 نهاده دامي و 146 تن سموم و دفع آفات نباتي تهيه و بين كشاورزان توزيع شده است.
اين مسئول استاني اظهار كرد: در اين مدت 340 هزار و 505 تن گندم، جو، كلزا و آفتابگردان به صورت تضميني مباشرتي، 873 تن نيز وش پنبه به صورت تضميني و 556 تن پرتقال و 450 تن سيب درختي به صورت حمايتي خريداري شد.
مدير تعاون روستايي خراسان شمالي گفت: همچنين در سال گذشته 30 هزار و 493 تن محصول زراعي شامل انواع غلات، گياهان علوفه اي، جاليزي و غده اي و همچنين 578 هزار تن محصول باغي شامل ميوه هاي دانه دار و هسته دار و ميوه هاي خشك و 21 هزار تن محصولات پروتيني به صورت توافقي خريداري شد.
خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد كه سالانه بيش از دو ميليون و 500 تن انواع محصول كشاورزي زراعي و باغي و همچنين دامي توليد مي شود.
3007/6042/