معاملات بورس با نگاه به احكام فقهي طراحي مي شود

قم - ايرنا - رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ابزارهاي بازار سرمايه(بورس) با نگاه به احكام فقهي و پرهيز از هرگونه صوري سازي معاملات، طراحي و اجرا مي شود.

به گزارش ايرنا، شاپور محمدي روز دوشنبه در ديدار با آيت الله عليرضا اعرافي، مدير حوزه هاي علميه كشور، در قم افزود: سازمان بورس به دنبال استفاده حداكثري از ظرفيت هاي موجود در حوزه هاي علميه براي طراحي ابزارهاي جديد مالي در بازار سرمايه است و در اين راه خود را مقيد به رعايت اصول شرعي مي داند.
وي با اشاره به جايگاه مهم حوزه علميه قم در مباحث اقتصاد اسلامي و لزوم برگزاري همايش هاي تخصصي در اين خصوص، بيان كرد: همكاري مشترك بورس با حوزه هاي علميه در موضوع پرورش كارشناسان آشنا به قوانين مالي اسلامي، ارائه الگوهاي جديد و تهيه محتواي مورد نياز در اين زمينه مي تواند زمينه تقويت بازار سرمايه را فراهم كند.
وي ادامه داد: سازمان بورس مي تواند از تحقيقات حوزه هاي علميه در زمينه هاي اقتصادي اسلامي و بازار سرمايه حمايت و شرايط تشكيل نشست هاي تخصصي در اين موضوع را فراهم كند.
عضو شوراي فقهي بانك مركزي نيز در اين ديدار گفت: هر آنچه در بازار سرمايه ايران رخ مي دهد بر اساس فقه اسلامي طراحي شده است و اين بازار نزديكي بسياري به عقود شرعي دارد.
حجت الاسلام والمسلمين سيد عباس موسويان بيان كرد: كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار بر نحوه اجراي همه ابزارهاي مالي در بازار سرمايه نظارت دارد و تاكنون 15 نوع ابزار مالي بر پايه فقه شرعي در اين كميته طراحي و 10 مورد از آن عملياتي شده است.
وي ادامه داد: بازار سرمايه از انجام هرگونه معامله شبهه ناك پرهيز دارد و به دنبال طراحي معاملات واقعي و در چارچوب شريعت اسلام است.
وي با اشاره به انجام بيش از 200 عنوان تحقيق با موضوع فقه اسلامي در معاملات بازار سرمايه، بيان كرد: بورس، بهترين شرايط را براي كارآمدي بيشتر بازارهاي مالي كشور دارد و مي تواند به تقويت اقتصاد نظام اسلامي كمك كند.
در اين ديدار تفاهم نامه همكاري هاي مشترك در موضوع هاي فقهي مرتبط با بازار سرمايه ميان مركز مديريت حوزه هاي علميه با سازمان بورس و اوراق بهادار امضا شد.
7405/ 1175