70جليقه ضد گلوله به محيط بانان خوزستان اختصاص يافت

اهواز-ايرنا- مدير روابط عمومي اداره‌ كل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: با اهداي 70 جليقه ضدگلوله به محيط بانان، تجهيز اين مدافعان عرصه هاي طبيعي استان به اين وسيله حفاظتي آغاز شد.

شهريار عسگري دوشنبه در گفت وگو با ايرنا با اشاره به حادثه زخمي شدن محيط بانان پارك ملي دز براثر شليك شكارچيان افزود: در سفر روز گذشته فرمانده يگان حفاظت محيط زيست به استان اين تعداد جليقه ضد گلوله به محيط بانان خوزستان اهدا شد كه بر حسب نياز عرصه هاي طبيعي در سطح استان توزيع مي شوند.
وي افزود: فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور با تاكيد بر لزوم تجهيز محيط بانان براي مقابله با خطرات احتمالي و حفاظت از عرصه هاي طبيعي از شهادت 120 محيط بان در راه انجام وظيفه ياد كرد كه با توجه به تعداد دو هزار و 500محيط بان در كشور، اين رقم بالايي است. لذا براي كمك به تامين امنيت جاني محيط بانان مقرر شده مابقي جليقه هاي ضد گلوله و ساير تجهيزات حفاظتي موردنيار محيط بانان متعاقبا ارسال شود.
عسكري افزود: شب گذشته فرمانده يگان حفاظت محيط زيست ضمن عيادت از محيط بانان زخمي و نشست با مسوولان انتظامي و امنيتي استان بر لزوم همكاري وسيع تر مسئولان استان با اداره كل حفاظت محيط زيست استان تاكيد كرد .
به گفته عسكري در حال حاضر تعداد محيط بانان خوزستان تنها 30 درصد آمار استاندارد است با اين حال كار محيط بانان موجود حفاظت از عرصه هاي طبيعي استان را با تمام كاستي ها و كمبود تجهيزات انجام مي دهند.
6002/6066