كاهش مصرف توليدات پلاستيكي و كمك به مديريت آب در كشور

تهران- ايرنا- مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به شعار ملي روز زمين پاك (نه به كيسه‌هاي پلاستيكي) و گلايه از مغفول ماندن موضوع پسماند، گفت: صرف نظر از آسيب هاي ناشي از نبود مديريت صحيح پسماند، با توجه به شرايط كنوني كشور در حوزه آب و همچنين آب بر بودن صنعت پلاستيك، كاهش مصرف توليدات پلاستيكي، كمك موثري به مديريت آب خواهد كرد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان حفاظت محيط زيست، علي مريدي صنعت پلاستيك در زيرمجموعه صنعت پتروشيمي به عنوان صنعتي بسيار آب بر است به طوري كه از مراحل نخست استخراج نفت و گاز به عنوان خوراك اصلي اين صنعت تا توليد پلاستيك هاي مورد استفاده، چرخه بزرگ مصرف آب را شاهد هستيم.
وي با اشاره به پيگيري هاي صورت گرفته براي كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي در دولت يازدهم و تهيه آئين نامه اي براي ارائه و تصويب در هيات وزيران و همچنين اقدامات سازمان حفاظت محيط زيست به منظور كاهش مصرف كيسه‌ هاي پلاستيكي در كشور گفت: روند مذاكره با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تصويب اين آئين نامه ادامه دارد اما به دلايل متعدد، مقاومت‌ هايي از سوي توليدكنندگان صورت مي گيرد.
مريدي درباره دلايل مقاومت توليدكنندگان در برابر اجرايي شدن طرح پيشنهادي كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكي در كشور گفت: تاثيرپذيري درآمد واحدهاي توليدي از كاهش يا ممنوعيت استفاده از كيسه هاي پلاستيكي، همچنين شرايط پيچيده اقتصادي، اجتماعي و اشتغال در كشور از مهمترين دلايل اين مقاومت ها است؛ اما بايد توجه داشته باشيم كه رشد اقتصادي سبز و حفظ و ارتقاي سلامت و بهداشت جامعه از مباني اصلي توسعه پايدار است و ناديده گرفتن محيط زيست در برنامه هاي اقتصادي و اشتغال، پيامدهاي مثبتي دربرنخواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: به منظور استمرار و علاقمندي به كسب موفقيت حداكثري از اجراي طرح، تلاش مي كنيم تا موضوع به صورت تعاملي و با رضايت توليدكنندگان، اجرايي شود.
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست گفت: ازجمله مباحث مورد تاكيد در طرح پيشنهادي براي كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكي در كشور، مي توان به دريافت هزينه براي هر كيسه پلاستيكي منطبق با رويكرد جهاني در اين حوزه، آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي براي كاهش و عدم مصرف كيسه هاي پلاستيكي و همچنين استفاده از كيسه هاي قابل بازيافت، پارچه اي يا رجوع به سنت هاي اصيل ملي همچون استفاده از زنبيل هاي حصيري اشاره كرد.
وي با يادآوري اينكه پلاستيك ماده ‌اي تقريبا غيرقابل تجزيه يا با عمر طولاني در طبيعت است، خاطرنشان كرد: پلاستيك مخاطرات زيست محيطي گسترده‌ اي به ويژه در درياها و اقيانوس‌ ها ايجاد مي‌كند و به صورت ذرات ريز يا درشت توسط آبزيان و پرندگان خورده مي‌شوند كه در اين صورت يا در بدنشان رسوب مي‌كند يا باعث خفگي آن‌ها مي‌ شود.
مريدي درخصوص آمار ميزان مصرف كيسه هاي پلاستيكي، فاصله ميانگين سرانه مصرف كيسه هاي پلاستيكي در سطح ملي با ميانگين جهاني و جايگاه و رتبه جهاني ايران در مصرف كيسه هاي پلاستيكي گفت: به دليل نبود شفافيت حسابداري در اين حوزه، آمار مشخص و دقيقي وجود ندارد.

** نبود آمار؛ از چالش هاي اصلي ساماندهي مصرف كيسه هاي پلاستيكي
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: بخشي از كيسه هاي پلاستيكي عرضه شده در كشور از محل بازيافت و بخشي ديگر از محل توليد است؛ اما ميزان دقيقي از سهم هر كدام از اين بخش ها يا حتي ميزان بازيافت پلاستيك در كشور وجود ندارد و همين نبود آماري يكي از چالش هاي اصلي در حوزه ساماندهي مصرف كيسه هاي پلاستيكي در كشور است.
وي افزود: حتي آمار شفافي از ميزان صادرات و توليدات كيسه هاي پلاستيكي در كشور وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان به ميزان دقيق كيسه هاي پلاستيكي مصرفي در كشور پي برد.

** چالش '# بي زباله' نخستين اقدام فرهنگي براي كاهش مصرف كيسه پلاستيكي
مريدي متفاوت بودن فرهنگ مصرف كيسه هاي پلاستيكي را يكي از علل بالاتر بودن نسبي نرخ مصرف كيسه هاي پلاستيكي در ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته دانست و افزود: اقدام مستمر، موثر و مديريت شده اي در حوزه فرهنگ سازي كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكي در كشور صورت نگرفته است و تقريبا چالش '# بي زباله' كه در سال 1396 به همت معاونت آموزش و پژوهش وقت سازمان حفاظت محيط زيست رقم خورد و بخش مهمي از جامعه را با خود همراه كرد، نخستين اقدام فرهنگي گسترده و غيرمناسبتي در اين حوزه بود.
وي نقاط گردشگرپذير ايران همچون استان هاي شمالي را ازجمله نقاطي برشمرد كه بيشترين مصرف كيسه هاي پلاستيكي و در نتيجه بيشترين آسيب ها در اين حوزه را متحمل مي شوند.
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست از فعالان و سمن هاي حوزه محيط زيست خواست تا با توجه به اهميت موضوع پسماند به ويژه پسماند پلاستيكي و الكترونيكي، همچنين چالش هاي كنوني كشور در اين حوزه، به صورت جدي و تخصصي در اين حوزه اقدام و برنامه ريزي داشته باشند.
دوم ارديبهشت ماه مصادف با 22 آوريل، روز جهاني زمين پاك است؛ اين مناسبت جهاني در طرحي به وسيله 'جان مك مونل' از فعالان صلح و دوستداران محيط زيست در سال 1969 ميلادي (1348 خورشيدي) با هدف صرفه جويي در استفاده از كاغذ و آب، همكاري در كاشت درختان و كمك به انجمن هاي حمايت از محيط زيست، به سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد (يونسكو) پيشنهاد شد و پس از پذيرش آن به وسيله اين سازمان، اين روز به نام روز جهاني زمين پاك نامگذاري شد.
'پايان آلودگي پلاستيك' از سوي سازمان ملل به عنوان شعار جهاني روز زمين پاك در سال 2018 اعلام شده و در ايران نيز 'نه به كيسه ‌هاي پلاستيكي' به عنوان شعار اين روز تعيين شده است.
علمي 9014**1834