وزیر نیرو: باید با كم آبی سازگار شویم

تهران- ایرنا- وزیر نیرو با اشاره به پدیده مستمر كم آبی در كشور گفت: باید با كم آبی سازگار شویم و برنامه های خود را متناسب با میزان آب موجود طراحی كنیم.

«رضا اردكانیان» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص تشكیل كارگروه سازگاری با كم آبی گفت: این كارگروه از نیمه اسفند 1396 تشكیل شد؛ نخستین جلسه آن به مساله آب اصفهان اختصاص داشت و به بررسی مشكلات كشاورزان شرق زاینده رود پرداخت. وی افزود: طرح های خوبی در سطح استان اصفهان برای حل دائمی و پایدار مشكل كشاورزان شرق استان به این كارگروه ارائه و این طرح ها تصویب شد. وزیر نیرو با بیان اینكه صنایع بزرگ پذیرفتند كه در اجرای طرح ها مشاركت مالی داشته باشند، گفت: بخشی از این مشاركت برای جبران مضیغه اقتصادی كشاورزان شرق استان اصفهان اختصاص یافت. به گفته اردكانیان قبل از پایان سال 96 منابع بین 26 هزار و 200 خانوار توزیع شد و اكنون نیز كمیته استانی این كارگروه ملی در اصفهان فعال است تا طرح های ناظر بر تبدیل كشت سنتی به كشت گلخانه ای یا استفاده از پساب تصفیه شده و غیره را انجام دهد. اردكانیان اظهارداشت: در مرحله بعد خوزستان را در دستور كار داریم و سپس پرونده استان كرمان در دستور كار قرار این كارگروه قرار می گیرد؛ سعی می كنیم برنامه استان هایی كه با مشكلات پیچیده تری مواجه هستند را در این كارگروه ملی مطرح كنیم. وزیر نیرو با اشاره به اینكه كارگروه سازگاری با كم آبی موظف به پشتیبانی از تدابیر استان هاست، گفت: تدابیر این كارگروه ناظر بر این است كه كمبود آب چگونه بین بخش های مختلف توزیع شود؛ اگر قرار است كاهشی به بخش كشاورزی داشته باشیم، این كاهش به چه میزان و كجاها باشد. به گفته وی، استانداری ها محور كار هستند و استانداران رئیس كمیته استانی و وزیر كشور نیز عضو كارگروه سازگاری با كم آبی هستند. وزیر نیرو اظهار امیدواری كرد با تاكیدهای رئیس جمهوری و حمایت اعضای دولت از این ایده بتوانیم امسال را به رغم همه محدودیت ها با مشكلات كمتری پشت سر بگذاریم. به گزارش ایرنا، ارتفاع كل ریزش های جوی از اول مهرماه تا سی ام دیماه، یعنی چهار ماه نخست سال آبی جاری، 39.5 میلیمتر گزارش شده كه نسبت به میانگین بلند مدت (99.2 میلیمتر)، 60 درصد كاهش یافته است. براساس اعلام وزیر نیرو 165 شهر با جمعیت 10.5 میلیون نفر در وضعیت زرد، 62 شهر با جمعیت 6.8 میلیون نفر در وضعیت نارنجی و 107 شهر با جمعیت 17.2 میلیون نفر در وضعیت قرمز و در مجموع این 334 شهر در معرض تنش آبی قرار خواهند داشت. اقتصام**9132*2025