حوادث غيرمترقبه 1000 ميليارد ريال به كشاورزي مياندوآب خسارت زد

مهاباد- ايرنا- مدير جهاد كشاورزي مياندوآب گفت: حوادث غيرمترقبه كه در فروردين ماه امسال رخ داد، يكهزار ميليارد ريال به بخش كشاورزي در حوزه هاي باغي و زراعي خسارت وارد كرد كه بخش عمده آن مربوط به سرمازدگي است.

علي ديانتي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از اين ميزان 790 ميليارد ريال مربوط به سرمازدگي بهاري، 118 ميليارد ريال مربوط به تگرگ و 94 ميليارد ريال مربوط به تندباد اوايل فروردين بوده است.
وي اضافه كرد: در پي سرمازدگي 25 تا 65 درصد باغ هاي مياندوآب با پيش بيني توليد 77 هزار و 672 تن محصول به ارزش 775 ميليارد و 392 ميليون ريال خسارت ديده است.
وي خسارت محصولات زراعي شامل پياز و كلزا را به ميزان 15 تا 20 درصد در سطح 200 هكتار ذكر كرد و ادامه داد: خسارت وارد شده به اين بخش نيز با پيش بيني توليد يكهزار و 789 تن محصول زراعي به ارزش 14 ميليارد و 730 ميليون ريال برآورد شده است.
وي بيان كرد: تندباد روزهاي چهارم و پنجم فروردين ماه امسال نيز 94 ميليارد ريال به محصولات، تاسيسات و زيربناهاي بخش كشاورزي مياندوآب خسارت وارد كرده بود.
مدير جهاد كشاورزي مياندوآب ابا اشاره به بارش تگرگ در روز 24 فروردين امسال گفت: اين بارش ناگهاني و رگباري موجب بروز 118 ميليارد ريال خسارت به بخش كشاورزي مياندوآب شد.
شهرستان مياندوآب با بيش از 277 هزار نفر جمعيت در جنوب آذربايجان غربي واقع است.
9871/3093/2093