لوايح جامع مالكيت ادبي، هنري و صنعتي به مجلس تقديم شد

تهران - ايرنا - مشاور وزير دادگستري و سرپرست پيشين مالكيت فكري اعلام كرد لوايح جامع مالكيت ادبي، هنري و صنعتي تقديم مجلس شده و قوه مقننه آماده تصويب آن است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايرنا، احمدعلي محسن زاده روز شنبه در مراسم گشايش نخستين دوره آموزش حقوق مالكيت فكري در سالن همايش هاي موزه ملي ايران، افزود: ايران از اصول حقوق مالكيت فكري و معنوي آگاهي كامل دارد و بسياري از معاهدات تحت نظارت وايپو را هم پذيرفته و معاهده «نيس» و «لوكارنو» اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
مشاور وزير دادگستري نكته ديگر را توجه به ماهيت مالكيت فكري دانست و خاطرنشان كرد: چون برخي از اين حقوق تعلق مادي ندارند و به راحتي مي توانند مورد نقض قرار گيرند، زحمات اين ايده پردازان از بين مي رود كه در اينجا تاكيد به اهميت اين بحث بيش از پيش احساس مي شود.
وي فرهنگساري و آموزش را يكي از راه هاي حفظ زحمات ايده پردازان و نوآوران كشور دانست و ادامه داد: اعضاي جامعه بايد اين حقوق را بشناسند و ارزش آن را بدانند؛ يكي از مهمترين اهداف اين دوره آموزشي هم فرهنگسازي مالكيت فكري در دستگاه هاي اجرايي بصورت مستقيم و در جامعه بصورت غيرمستقيم خواهد بود.
محسن زاده با اشاره به مصوبه هيات وزيران در اسفند سال ٩٤ و ماموريت وزارت دادگستري براي اجراي برنامه آموزش مالكيت فكري براي تقويت منابع انساني، گفت: طبق اين مصوبه وزارت دادگستري بايد نيازهاي آموزشي مالكيت فكري را در دستگاه هاي اجرايي، شناسايي و رفع كند و توافقاتي هم صورت گرفته در تلاشيم با اجراي اين دوره آموزشي فعاليت هاي مضاعفي در كشورهاي منطقه داشته باشيم.
به گزارش ايرنا، به منظور صيانت و پاسداري از سرمايه هاي فاخر مادي و معنوي، انديشه هاي نوين و دستاوردهاي ارزشمند فرهيختگان و صاحبان فكر و انديشه اين مرز و بوم و كاربست آنها در مسير توسعه پايدار كه همواره مورد تاكيد رهبر انقلاب بوده و در اولويت اقدامات و سياست گذاري هاي دولت هاي پس از انقلاب به ويژه دولت تدبير و اميد قرار داشته است، يك دوره آموزشي مالكيت فكري با مشاركت سازمان جهاني مالكيت فكري (وايپو) از امروز در تهران آغاز شده است.
اجتمام* 7329 *1569