برف بهاري هفت ميليارد تومان به باغداران سوادكوه خسارت زد

ساري - ايرنا - مدير جهاد كشاورزي سوادكوه گفت كه بر اساس برآورد اوليه ، بارش برف و سرماي هفته گذشته حدود هفت ميليارد تومان به باغ هاي اين شهرستان خسارت وارد كرده است .

ريزش برف در روزهاي 26 و 27 فروردين در مناطق كوهستاني مازندران كه با كاهش شديد دماي هوا نيز همراه بود ، باغداران و كشاورزان را غافلگير كرد .
محمد اسماعيلي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، افزود : كارشناسان بخش كشاورزي طي بازديد از باغ هاي سياه ريشه منطقه ، خسارت باغ هاي گردو و ديگر ميوه هاي هسته دار و دانه دار را تائيد كردند .
وي گفت كه بيشترين ميزان خسارت مربوط به باغ گردو با حدود 800 هكتار بوده است .
مدير جهاد كشاورزي سوادكوه افزود : برف و سرما به حدود 300 هكتار ديگر از باغ هاي داراي گونه هاي ديگر درختان هم خسارت زد.
بخش زيادي از اراضيي شيب دار شهرستان سوادكوه در سال هاي اخير تبديل به باغ درختان سياه ريشه مانند گردو ، سيب ، به ، گلابي ، گيلاس و ديگر درختان شده است .
7334/1654