۳۱ فروردین ۱۳۹۷،‏ ۱۴:۰۶
کد خبر: 82891738
۰ نفر
چند خبر كشاورزي از جنوب كرمان

جيرفت – ايرنا - توليد چهار هزار و 500 تن كلزا در جنوب كرمان، اجراي طرح هويت بخشي دام سبك در جيرفت و برگزاري كارگاه آموزشي ويژه مددكاران ترويجي جنوب كرمان از جمله اخبار كوتاه امروز در بخش كشاورزي جنوب استان كرمان است.

**پيش بيني 4500تن كلزا در جنوب كرمان
رئيس سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: پيش بيني مي شود از سطح سه هزار هكتار مزارع كلزا در جنوب كرمان بيش از چهار هزار و 500 تن محصول توليد شود.
سيد يعقوب موسوي افزود: در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي برنامه هاي ابلاغي وزارت جهاد كشاورزي و به منظور افزايش طرح خود اتكايي دانه هاي روغني با برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان، مشاركت قابل تقدير كشاورزان در سال زراعي جاري بيش از سه هزار هكتار از اراضي جنوب كرمان به كشت محصول استراتژيك كلزا اختصاص يافت.
وي بيان كرد: باتوجه به اينكه خريد محصول كلزا به صورت تضميني توسط اداره غله و خدمات بازرگاني انجام مي شود با هماهنگي هاي انجام شده اداره غله، كارخانه هاي آرد جيرفت و كهنوج به عنوان مراكز دولتي نسبت به خريد اين محصول اقدام مي كنند و از روزهاي آينده مراكز خريد بخش خصوصي نيز وارد چرخه خريد مي شوند.
***
طرح هويت بخشي دام سبك در شهرستان جيرفت
مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزي گفت: با برنامه ريزي و خريد پلاك گوش در سال جاري هشت راس دام سبك، هويت گذاري و فعاليت هاي اصلاح نژادي به منظور افزايش كمي و كيفي انجام مي شود.
علي بيدشكي روزجمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در سال جاري 200 راس بز كركي راييني پلاك كوبي و در سيستم سامانه جامع مركز اصلاح نژاد دام كشور ثبت مي شود.
***
برگزاري كارگاه آموزشي ويژه مددكاران ترويجي
مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان گفت: كارگاه آموزشي ويژه مددكاران ترويج براي 120 نفر روز در جنوب كرمان برگزار شد.
مهديه نامور افزود: يكي از عناصر و عوامل اساسي در شبكه ملي ترويج، نيروي انساني است كه در توسعه كشاورزي نقش موثر و بسزايي دارد.
وي تصريح كرد: اين كارگاه آموزشي با هدف آشنايي با اصول مشاركت مردمي، تعاون در توسعه و ترويج كشاورزي و همچنين آشنايي با روش هاي نوين آبياري برگزار شد.
سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان مستقل از مركز استان، هفت شهرستان را تحت پوشش دارد.
7429/7450/ 5054