لاهيجان پايلوت كشوري اجراي طرح كاداستر اراضي كشاورزي شد

لاهيجان - ايرنا - مديركل دفتر مهندسي و حدنگاري سازمان امور اراضي كشور گفت: شهرستان لاهيجان به عنوان پايلوت كشوري اجراي طرح كاداستر اراضي كشاورزي انتخاب شده است .

به گزارش خبرنگار ايرنا صفدر نيازي شهركي روز چهارشنبه در جلسه افتتاح طرح كاداستر به صورت پايلوت كشوري در شهرستان لاهيجان اظهار داشت: تاكنون اين طرح در كشور و استان گيلان به صورت پراكنده درحال اجراست ولي در لاهيجان به دليل موقعيت كشاورزي آن از لحاظ چاي و برنج، به عنوان شهرستان پايلوت اجرا مي شود.
وي افزود: در مجموع بصورت پراكنده 2 و نيم ميليون هكتار اراضي براي اجراي اين طرح تعريف شده كه لاهيجان اولين شهرستان در سطح كشور است و تمامي اراضي آن تحت پروژه كاداستر اراضي كشاورزي شده است.
وي خاطرنشان كرد: دو و نيم ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين طرح در لاهيجان در نظر گرفته شده كه يك ميليارد تومان آن اختصاص داده شده است .
نيازي شهركي اظهار داشت: قانون اصلاحات ارضي و قانون ملي شدن اراضي ملي جنگل ها و مراتع كشور در سال هاي 40 و 41 در ايران وضع شده و در برخي از موارد تلاقي در آنها ديده كه با اجراي اين طرح ، بسياري از اين مشكلات رفع مي شود و اصلاح هندسي و نقشه ها صورت مي گيرد و در نهايت، يك نقشه كاداستر مالكيتي دو هزارم تقديم مسئولان خواهد شد.
به گفته نيازي شهركي، نقشه ها تحويل ثبت مي شود و ثبت هم بر حسب وظيفه اش نسبت به صدور سند براي اراضي كشاورزي براساس مقررات اقدام خواهد كرد كه علاوه بر سازمان جهاد كشاورزي، ادارات ثبت، منابع طبيعي و مردم در اجراي اين طرح همكاري دارند.
وي يادآور شد: بر اساس دستور وزير جهاد كشاورزي سه استان شمالي در اين زمينه اهميت زيادي دارند.
مدير امور اراضي گيلان نيز گفت: اين طرح در سطح استان در شهرستان ها نيز بصورت پراكنده در حال اجراست ولي در همه اراضي لاهيجان، اجراي الگويي آغاز شده است.
سيد محمدمهدي ميرهاشمي افزود: براي اجراي طرح كاداستر اراضي كشاورزي گيلان، 45 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه يك ميليارد تومان آن براي لاهيجان اختصاص داده شده و بقيه نيز براساس پيشرفت طي مدت اجراي آن اختصاص خواهد يافت.
وي تصريح كرد: تهيه نقشه كاداستر اراضي كشاورزي و ايجاد پايگاه جامع و يكپارچه داده اطلاعات مكاني و توصيفي به منظور تثبيت مالكيت اراضي كشاروزي، برنامه ريزي براي مديريت يكپارچه اراضي، مديريت بهينه اراضي كشاورزي، ساماندهي و تعيين تكليف اراضي تصرفي سنواتي و اختلافي و شناسنامه دار كردن اراضي كشاورزي از جمله اهداف اين طرح است.
به گفته ميرهاشمي، در اين طرح تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس با استفاده از عكسبرداري هوايي، تصاوير ماهواره اي و نقشه برداري زميني و بعد جمع آوري اطلاعات مالكيتي و توصيفي از اراضي و در مرحله سوم ايجاد پايگاه اطلاعات كشاورزي و اخذ استعلام از ادارات و پردازش اطلاعات صورت خواهد گرفت.
وي يادآور شد: اين طرح در 43 هزار هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان لاهيجان اعم از اراضي شاليزاري و چايكاري انجام مي شود و قرار است طي يك سال و نيم به پايان برسد.
فرماندار لاهيجان نيز گفت: اين شهرستان با حدود 10 كيلومتر يكي از زيباترين ساحل هاي شمال كشور را دارد و از نظر گردشگري بسيار مهم است و اقداماتي درحال انجام است تا بتوان از اين سواحل استفاده بيشتري كرد.
امير جانبازي افزود: بيشترين اراضي لاهيجان در جلگه قرار دارند و اين شهرستان از نظر زراعي ، باغي و دامي اهميت زيادي دارد و از ارتفاعات بسيار زيبا برخوردار است.
وي خاطرنشان كرد: رويكردهاي گردشگري و بوم گردي كه استاندار گيلان تعريف كرده، با كاركرد گردشگري، كشاورزي و تجاري به عنوان سياست مهم در اين شهرستان دنبال شده و محور توسعه محسوب مي شوند.
وي ادامه داد: ايجاد فضاي جديد براي گردشگران و حضور پرتعداد گردشگران به عنوان يك شاخص تعيين شده و در بخش گردشگري به گونه اي عمل مي شود تا اقامت افزايش يابد.
جانبازي اظهار داشت: حضور گردشگران در گذشته نيم روز بود و آنان لاهيجان را مقصد انتخاب نمي كردند ولي در مدت اخير تلاش بر اين شد كه گردشگران، لاهيجان را به عنوان مقصد برگزيده و آمارها در تعطيلات نوروزي نشان داد كه اين شهرستان در گردشگري 77 درصد پيشرفت داشته است.
فرماندار لاهيجان گفت: اجازه نمي دهيم اراضي كه بايد در توليد كمك كنند، دچار تغيير كاربري هاي غير مجاز شوند و به گونه اي برنامه ريزي مي كنيم كه از تغيير كاربري جلوگيري شود و طرح كاداستر اراضي كشاورزي به اين امر كمك خواهد كرد.
شهرستان لاهيجان با دو بخش مركزي و رودبنه، در 40 كيلومتري شرق مركز استان گيلان واقع شده و 23 هزار و 816 هكتار اراضي شاليزاري دارد.
6029/2007