140 چاه غير مجاز در شهرستان ري مسدود شد

شهرري ـ ايرنا ـ مدير امور منابع آب شهرستان ري گفت: 140 چاه غير مجاز طي سال 96 در شهرستان ري مسدود شد كه اين امر باعث بازگشت 5 ميليون متر مكعب آب به سفره هاي زيرزميني گرديد.

به گزارش ايرنا، حميد رضا حسيني روز چهارشنبه در اولين جلسه شوراي اداري شهرستان ري در سال 97 عنوان كرد: مهمترين برنامه كوتاه مدت امور منابع آب شهرستان ري در سال گذشته تعادل بخشي منابع با مصارف آب و ايجاد توازن بر اساس ظرفيت هاي شرايط اقليمي بود.
وي با بيان اينكه تعيين تكليف چاه هاي غير مجاز و تعديل پروانه هاي بهره برداري از مهمترين برنامه هاي امور منابع آب شهرستان ري طي سال 96 بوده است افزود: طي انجام اين برنامه ها 3 ميليون و 500 هزار متر مكعب آب در سفره هاي زيرزميني شهرستان ري ذخيره شده است.
حسيني اظهار كرد: يك هزار و 300 حلقه چاه مجاز، قنات و چشمه در سطح شهرستان ري وجود دارد كه از اين ميزان يك هزار و 267 مورد آن چاه است و سالانه 211 ميليون متر مكعب آب از اين منابع استحصال مي شود.
وي با بيان اينكه سالانه از رودخانه هاي جاري در سطح شهرستان ري نيز 25 ميليون متر مكعب آب برداشت مي شود ابراز كرد: اين شهرستان سالانه 160 ميليون متر مكعب در بخش كشاورزي، 49 ميليون متر مكعب در بخش صنعت و 30 ميليون در بخش آب شرب شهري و روستايي مصرف آب دارد.
حسيني در ادامه موضوع آب را بزرگترين مشكل كشور و استان تهران عنوان كرد و يادآور شد: استان تهران در فرودين ماه سال جاري 38 ميليمتر بارندگي داشته در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته اين مقدار 57 ميليمتر بوده و اين امر يعني امسال 33 درصد نسبت به سال گذشته كاهش بارندگي داريم.
وي اضافه كرد: از مهر ماه سال 96 تا كنون استان تهران حدود 154 ميليمتر بارندگي داشته است در حال كه در مدت مشابه سال گذشته اين مقدار 266 ميليمتر بوده و اين امر بيانگر اين موضوع است كه امسال به نسبت سال گذشته با كمبود 42 درصدي نزولات آسماني مواجهه هستيم.
اولين جلسه شوراي اداري شهرستان ري با حضور امام جمعه شهرري، فرماندار و مسئولان اجرايي اين شهرستان امروز چهارشنبه در محل سالن خدمت فرمانداري برگزار شد.
شهرستان ري (به مركزيت شهرري) با جمعيتي بيش از 860 هزار نفر از مهمترين شهرستان مذهبي و سياسي استان تهران است كه داراي چهار شهر شهرري، باقرشهر، كهريزك و حسن آباد و چهار بخش مركزي، كهريزك، فشاپويه، خاوران و قلعه نو است.
3218