خارجیان یك مركز پناهجویی در ژاپن اعتصاب غذا كردند

پكن - ایرنا - به دنبال «خودكشی یك زندانی هندی» در یكی از مراكز پناهجویی در ژاپن دهها نفر از زندانیان خارجی در این مركز دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا روزنامه ژاپن تودی می نویسد این زندانی هندی روز جمعه گذشته در مركز مهاجرت 'ایشوكو' در استان 'ایباراكی' در شرق ژاپن خودكشی كرده است.
این نشریه خاطر نشان كرده كه این زندانی قرار بوده آزاد شود اما مسئولان زندان از این اقدام خودداری كرده اند و زندانی به دنبال آن دست به خودكشی زده است.
گزارش ادامه می دهد كه پس از اینكه زندانیان دیگر از این موضوع مطلع شدند دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان خارجی توسط سازمان های بین المللی شده اند.
این چهاردهمین مورد مرگ است كه از سال 2006 میلادی در مراكز مهاجرت و بازداشتگاه های ژاپن گزارش می شود و همین موضوع باعث انتقادهای گسترده از وضعیت بهداشتی، پزشكی و اوضاع این مراكز در ژاپن شده است.
آمار دقیقی در مورد شمار بازداشتی های این بازداشتگاه و مركز مهاجرت در دست نیست اما ژاپن تودی براورد كرده است بیش از 100 نفر در اعتصاب غذا بسر می برند و از سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت خود درخواست كمك كرده اند.
با این وصف مقام های وزارت دادگستری ژاپن حاضر نشده اند این انتقادها را به رسمیت بشناسند و تاكید كرده اند مشكل خاصی در مراكز بازداشت و مهاجرت این كشور كه شمار آنها به 17 مركز می رسد و بیش از یكهزار و 300 نفر در آن نگهداری می شوند، وجود ندارد.
بررسی ها نشان می دهد كه در ژاپن به طور كلی پناهنده ها و پناهجویان مورد استقبال قرار نمی گیرند و همیشه در حاشیه زندگی می كنند.
دولت ژاپن در یك دهه گذشته هرگز از سختگیری های خود برای این افراد آسیب پذیر نكاسته است.
در همین حال تحقیقات نشان می دهد كه در این كشور، پناهنده و پناهجویان كشورهای مختلف از سوریه گرفته تا كشورهای آفریقایی برای باز كردن حساب بانكی و بیمه و گرفتن امتیازاتی كه به طور معمول افراد در یك جامعه دارند با محدودیت های بسیار زیادی روبرو هستند.
روزنامه ژاپن تودی می نویسد كه احساسات ضد پناهجویی در اروپا و آمریكا شدت گرفته است اما در ژاپن بیشترین محدودیت ها به صورت قانونی اعمال می شود و یك پناهجو به تنهایی باید به مبارزه با دولت برود.
این گزارش تصریح می كند كه ژاپن به طور كلی برای پناهجویان و كلا برای خارجیان یكی از سخت ترین كشورها از لحاظ زندگی است در حالی كه آنها باید ژاپنی صحبت كنند نمی دانند دقیقا برای فراگرفتن این زبان به كجا باید مراجعه كنند و خدمات در این عرصه هم محدود است.
جمعیت ژاپن اكنون 127 میلیون نفر است و به دلیل نرخ پایین زاد و ولد و نرخ بالای مرگ و میر این رقم برای سال 2060 میلادی 85 میلیون نفر پیش بینی شده است با این حال و به رغم نیاز به نیروی كار، باز هم از پناهجویان و خارجیان در ژاپن استقبال نمی شود.
این كشور كه به بستن درهای خود به روی پناهجویان شهرت جهانی دارد در سال های 2010 تا 2015 میلادی فقط 39 نفر را به عنوان پناهجو قبول كرده و به آنها اجازه كار داده و وزارت دادگستری این كشور هنوز آمار جدید را منتشر نكرده است.
دولت مدعی است بسیاری از كسانی كه اعلام پناهندگی می كنند كسانی هستند كه دلایل كافی و قانع كننده بر اساس مقررات سازمان ملل ندارند.
آساق**231**1904**