وزير كشور متعهد به پيگيري لايحه جامع انتخابات شد

تهران- ايرنا- نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي از حضور وزير كشور در جلسه كميسيون خبر داد و گفت: وزير كشور متعهد به پيگيري مسائل حوزه مديريتي و تعيين تكليف لايحه جامع انتخابات شد.

به گزارش ايرنا، امير خجسته در تشريح جلسه امروز- سه‌شنبه- كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي افزود: وزير كشور با حضور در اين جلسه گزارشي از اقدامات وزارت كشور در سال 1396 ارايه كرد، رحماني فضلي برنامه‌ اين وزارتخانه براي سال جاري را به طور خلاصه در جلسه ايراد كرد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سوال سه نماينده از وزير كشور تصريح كرد: سوالات درباره نحوه مديريت كشور در سال جاري، رفع اشكالات مديريتي، چالش بانك‌ها و وضعيت سپرده گذاران، مديريت بحران و عدم اختيار وزير كشور در اين حوزه و لايحه جامع انتخابات مطرح شد.
خجسته ادامه داد: نمايندگان تاكيد كردند تا دولت هرچه سريعتر لايحه جامع انتخابات را به مجلس ارايه كند كه در پي آن وزير كشور متعهد به پيگيري لايحه شد.
نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در ادامه بيان داشت: علاوه بر اين حوادث طبيعي ناگوار سال 1396 نيز به طور مختصر توسط وزير كشور مطرح شد.
به گزارش خانه‌ ملت، نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: نمايندگان سوال كننده از پاسخ وزير قانع شدند، وزير كشور نيز وعده پيگيري موضوعات و مسائل مذكور را به نمايندگان داد.
سيام*3061*1449