برف و سرما 910 ميليارد ريال به باغ هاي خلخال خسارت زد

اردبيل - ايرنا - فرماندار خلخال گفت: برف وسرماي روزهاي گذشته بيش از 910 ميليارد ريال به باغ هاي ميوه و باغداران اين شهرستان خسارت زد.

فريدون بابايي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اثر بارش برف و افت پنج درجه زير صفر دماي هوا در روزهاي گذشته و در حالي كه بيشتر درختان ميوه شكوفه داده و به بار نشسته بودند، موجب وارد شدن خسارات مالي سنگين به سردرختي درختان ميوه در سه بخش مركزي ، خورش رستم و شاهرود اين شهرستان شد.
وي با بيان اينكه با توجه به شدت سرماي صبح امروز خلخال ميزان خسارات وارده به بخش باغي خلخال رو به افزايش است، اظهار كرد: بر اساس برآورد كارشناسان جهاد كشاورزي بارش برف و افت شديد دماي هوا تا پايان روز 27 فروردين ماه به 840 هكتار از باغ هاي گردو ، 400 هكتار به باغ هاي سيب و گلابي ، 600 هكتار باغ هاي درختان ميوه هسته دار و در مجموع به يك هزار و 840 هكتار از چهار هزار و 500 هكتار از باغ هاي ميوه اين شهرستان خسارت زده و سردرختي آنها را از بين برده است.
شهرستان خلخال در جنوب اردبيل با برخورداري از 45 هزار هكتار اراضي مستعد كشاورزي كه چهار هزار و 500 هكتار آن را باغ هاي ميوه تشكيل مي دهند يكي از قطب هاي بزرگ توليد ميوه ارگانيك استان اردبيل است.
بيشتر باغ هاي ميوه اين شهرستان بدليل واقع شدن در منطقه سردسيري هر سال در ماه ارديبهشت ببار مي نشينند كه در بهار امسال بدليل گرم شدن زود هنگام هوا درختان ميوه يك ماه قبل از موعد مقرر شكوفه زده و ببار نشستند.
7119/6018