توليد گندم در خراسان شمالي حدود 30 درصد كاهش مي يابد

بجنورد- ايرنا- رئيس سازمان جهادكشاورزي خراسان شمالي گفت: بررسي هاي اوليه از اثرات كاهش بارندگي ها و بروز خشكسالي نشان مي دهد امسال ميزان توليد گندم در استان حدود 30 درصد كاهش مي يابد.

عبدالله يوسفي سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: ميزان خسارت هاي خشكسالي به مزارع گندم استان در دست بررسي است اما بر اساس برآوردهاي اوليه، امسال ميزان توليد گندم در مقايسه با پارسال تا 30 درصد كاهش مي يابد.
وي خاطرنشان كرد: بارندگي هاي استان در سال زراعي جاري نسبت به بلند مدت 46 درصد و نسبت به سال زراعي گذشته 40 درصد كاهش داشته است.

* برخي ديمزارها محصولي ندارند
رئيس سازمان جهادكشاورزي خراسان شمالي گفت: به علت كاهش بارندگي ها، برخي گندمزارها در مزارع ديم استان امسال محصولي ندارند و از انتفاع خارج شده اند.
وي با اشاره به اينكه تنش هاي آبي دغدغه استان است گفت: منابع آبي در بخش كشاورزي با محدوديت روبه رو شده است و در زمين هاي آبي نيز گندمزارها بعضا دچار تنش و ضعف در رشد شده و در برخي نقاط ديم، مزارع قابليت خود را از دست داده اند.
يوسفي خاطرنشان كرد: 60 درصد از منابع آبياري كشتزارهاي آبي، به منابع آب سطحي و رودخانه ها وابسته است و اكنون آبدهي رودخانه ها نيز كاهش يافته است.
وي گفت: البته نهادهاي كشت به اندازه و به موقع تامين و از نظر فني، اقدامات خوب انجام شده است اما نگراني ها براي بارندگي ها است.
رئيس سازمان جهادكشاورزي خراسان شمالي افزود: پيش بيني شده بود امسال با توجه به وضعيت سبز گندمزارها در پايان سال گذشته، 254 هزار تن توليد گندم توليد و 200 هزار تن از اين محصول خريداري شود.
خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد.
7185/6042