ایران در بخش رسانه نیز همواره در كنار عراق بوده است

بغداد- ایرنا - رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی عراق تصریح كرد جمهوری اسلامی ایران در بخش رسانه ای نیز همواره كنار ملت و دولت عراق بوده است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین 'سید حمید حسینی' دوشنبه شب در نشست صمیمی نخبگان عراقی با سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
طی سخنانی گفت: پس از سقوط صدام هیچ رسانه ای مستقلی در عراق نبود و همه رسانه ها وابسته و در خدمت نظام بعث بودند و بعد ازسقوط رژیم بعث نیز مردم اخبار را از شبكه های خارجی و منطقه ای می گرفتند كه وابسته به آمریكا و دشمنان عراق بودند.
رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های عراقی گفت: در آن شرایط این ایران بود كه به كمك ما آمد و اگر جمهوری اسلامی نبود اكنون به این سطح از توانایی رسانه ای و این حجم و تعداد از شبكه های رادیو و تلویزیونی كه توان مقابله با هجمه های استكبار را داشته باشند نمی رسیدیم.
سید حمید حسینی با قدردانی از كمك ایران به توسعه بخش رسانه ای عراق در سالهای پس از سقوط نظام بعث، بر ضرورت توجه بیش از پیش به رسانه و تقویت آن در كشورش تاكید كرد و گفت امروز شبكه های تلویزیونی ما در همه خانه ها حضور دارند و تاثیرات خوبی بر مخاطب می گذارند.
وی گفت اكنون كه بحث همكاری های فرهنگی و رسانه ای مطرح است باید از نقش و فعالیت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در عراق یاد و تشكر كنم.
حسینی افزود خبرگزاری جمهوری اسلامی نقش و فعالیت قابل تقدیری در عراق دارد و در كنار دولت و ملت این كشور قرار دارد.
وی گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی در عراق فعالیت بسیار خوبی دارد و رسانه های عراقی باید بیش از پیش از تجربیات این رسانه با سابقه بیش از 80 سال استفاده كنند.
رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های عراقی گفت: ایرنا از ابتدای دوره پس از سقوط صدام در كنار ما با بود و خدمات بسیاری در عراق داشت.
وی افزود: خبرگزاری جمهوری اسلامی امروز نیز فعالیت و نقش بسیار خوبی دارد و این ایفای نقش باید بازهم بیشتر و گسترده تر شود.
سید حمید حسینی گفت: ما در مسائل آموزشی مایلیم از توان و تجربه ایرنا برای تقویت بعد حرفه ای رسانه های عراقی استفاده كنیم.
خاورم**380**