هیچ كشوری حق اجرای مقررات تنبیهی خودسرانه علیه كشور دیگری ندارد

تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه در گفت و گوی تلفنی با همتای انگلیسی خود گفت: هیچ كشوری به طور خودسرانه حق اجرای مقررات تنبیهی علیه سایر كشورها را خارج از موازین بین المللی ندارد.

به گزارش ایرنا از مركز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، بوریس جانسون امروز - یكشنبه - در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مشاركت انگلیس در حمله موشكی به سوریه توضیحاتی ارایه كرد.
رییس دستگاه دیپلماسی ایران در این گفت و گو ضمن محكومیت حمله خودسرانه به سوریه، مجددا بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با كاربرد هرگونه سلاح شیمیایی تاكید كرد.
ظریف با یادآوری سابقه كاربرد سلاح شیمیایی علیه ایران توسط صدام با حمایت آمریكا، انگلیس و فرانسه از برخورد دوگانه غرب انتقاد كرد.
وی اقدام به حمله قبل از ورود بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی را سوال برانگیز خواند و افزود: دو حمله ای كه به بهانه سلاح شیمیایی به سوریه انجام شد، درست در مقاطعی بود كه ارتش سوریه دست برتر را در مقابل تروریست ها داشت و آنها را در آستانه شكست قرار داده بود.
رییس دستگاه دیپلماسی در این گفت و گو با وزیر امور خارجه انگلیس یادآور شد: از ابتدای مطرح شدن خلع سلاح شیمیایی سوریه اعلام كردیم كه گروه های مسلح تروریستی سلاح های شیمیایی در اختیار دارند كه به آن توجه نشد.
ظریف با انتقاد از اقدام خودسرانه، غیرقانونی و یكجانبه آمریكا، انگلیس و فرانسه در تجاوز به سوریه تصریح كرد: هیچ كشوری به طور خودسرانه حق اجرای مقررات تنبیهی علیه سایر كشورها را خارج از موازین بین المللی ندارد.
سیام**2021**1336