مردم كرمان بايد از معادن بهره مند شوند

كرمان - ايرنا - نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمان گفت: استخراج از معادن بايد در زندگي مردم بومي تاثير گذار باشد و مردم استان كرمان بايد از بهره برداري معادن اين استان استفاده اي ببرند.

به گزارش ايرنا ، حجت الاسلام حسن عليدادي سليماني روز سه شنبه در ديدار رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان با وي افزود: قانون گذار درصد و سهمي از سود استخراج هاي معدني هر استان را براي آن منطقه قرار داده است و اين امر بايد بدون كم و كاست اجرايي شده و تحقق خارجي يابد.
وي ادامه داد: برگشت اين اعتبار عالمانه و هوشمندانه به استان كرمان بايد در زندگي مردم اين استان محسوس باشد.
وي اظهار كرد: مردم استان كرمان بايد تاثير سازمان صنعت، معدن و تجارت را در سفره و در محل زندگي خود احساس كنند لذا در اين حوزه نياز به اقدامات بيشتري وجود دارد.
امام جمعه كرمان گفت: اقدامات حوزه صنعت، معدن و تجارت به ميزان سه وزارتخانه مستقل بوده است و اين وزارت حوزه هاي حساسي دارد و بر جامعه تاثيرات مهمي مي گذارد.
حجت الاسلام عليدادي سليماني عنوان كرد: در حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت چشم اندازي براي افق 1404 تعريف شده و مردم بايد بدانند استان كرمان در اين سه بخش چه ميزان از برنامه چشم انداز 20 ساله انحراف دارد و مردم شاهد اقدامات انجام شده در راستاي سياست هاي اين افق باشند.
وي گفت: يكي از ماموريت هاي اصلي در سال حمايت از كالاي ايراني، ساماندهي به حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت بوده كه در زندگي روزمره مردم اين استان بسيار تاثيرگذار است.
استان پهناور كرمان بهشت معادن كشور است و بسياري از مشاغل و توليدات اين استان متكي به بخش صنعتي و معدني است.
در دولت تدبير و اميد اقدامات زيربنايي و اقتصادي و همچنين برنامه ريزي خوبي در حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت استان كرمان صورت گرفته است.
7420/ 5054