سفیر روسیه: آمریكا فقط بحران ایجاد می كند

نیویورك- ایرنا- نماینده روسیه در سازمان ملل متحد خطاب به آمریكایی ها گفت: شما هر جا می روید و به هر چیز دست می زنید فقط بحران را به جا می گذارید. آیا می دانید چه خطری را متوجه دنیا و منطقه كرده اید و می كنید؟

به گزارش خبرنگار ایرنا، واسیلی نبنزیا عصر دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد كه به منظور بررسی شرایط دومای سوریه با اتهام استفاده از سلاح شیمیایی برگزار شد، این مطلب را مطرح كرد.
وی ادامه داد: تحقیقات متخصصین روسی كه روز 8 آوریل (دیروز) به دوما رفتند نشان می دهد كه احتمال دارد اصل حمله شیمیایی دروغ باشد زیرا هیچ نوعی از ماده شیمیایی در خاك دوما دیده نشده است.
نماینده روسیه اضافه كرد: شورا باید در این مورد تحقیق كند كه اساسا حمله ای بود یا خیر. نباید بدون تحقیق و بر اساس گزارش هایی كه بسیاری از آنها ساختگی هستند فرض كرد كه حمله شیمیایی بوده است.
نماینده روسیه با اشاره به گزارش هایی كه در مورد حمله شیمیایی در برخی رسانه ها مطرح شدند، گفت اگر به این ویدئوها و تصاویر نگاه كنید می بینید كه بسیاری از آنها ساختگی هستند.
نبنزیا تشریح كرد مواردی كه در یك ویدئو وجود داشته است یك به یك نشان از ساختگی بودن آنها دارند. در یك ویدئو بمبی هست كه ادعا می كنند سقف را خراب كرده و سالم به روی یك تخت چوبی افتاده بدون اینكه هیچ آسیبی به این تخت چوبی برساند.
وی افزود: در روز هشتم آوریل بعد از اینكه ما با جیش الاسلام در دوما به توافق رسیدیم،‌ متخصصان روسی برای تحقیق به این شهر رفتند و بدانید كه حتی یك شهروند آنجا گزارش وجود حمله های شیمیایی را نداده است و بیمارستانها حتی یك مورد گزارش مرگ ناشی از كلرین و یا سارین را نداشته اند.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد ادامه داد: در نمونه هایی كه از خاك برداشته اند هیچ ماده شیمیایی وجود نداشته است و از طرف دیگر هیچ كسی نمی داند كه افرادی كه می گویند در یك حمله شیمیایی كشته شده اند كجا دفن شده اند.
نبنزیا اضافه كرد: من از همه می خواهم كه در این مورد هم تحقیق كنند كه آیا اساسا حمله شیمیایی شده است یا نه؟
وی تاكید كرد: این در حالی است كه در اطراف غوطه وجود مواد شیمیایی تایید شده است و متخصصان ما محفظه ها و این مواد شیمیایی را دیده و به سازمان ملل گزارش داده اند. از ابتدای سال ۲۰۱۸، چهار حمله شیمیایی علیه نیروهای دولت سوریه اتفاق افتاده است و ما نمی بینیم كه سازمان منع استفاده از سلاح شیمیایی حتی كارشناسی به این مناطق بفرستد و این حمله ها را بررسی كند.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ادامه داد: ما درخواست این جلسه را دادیم چون به شدت نگرانیم كه در واشنگتن و آنهایی كه كوركورانه آنها را دنبال می كنند، همچون فرانسه، وضعیت را به این وخامت رسانده اند كه سیاست در مقابل روسیه و سوریه به سیاست های رویارویی جویانه محدود شده است.
نبنزیا تاكید كرد: صحبت ها تندروانه و لحن ها شدید است. به كجا می خواهید برسید؟ ما از همه كشورها و از همه مهمتر از واشنگتن خواستیم به گذشته فجیعی كه در منطقه خاورمیانه ایجاد كرده اند توجه كنند.
وی تصریح كرد: می فهمید چه كرده اید؟ این سیاست های شما فقط علیه روسیه نیست، ‌بلكه همه را در این اتاق تحت تاثیر قرار داده است. شما هر جا می روید و به هر چیز دست می زنید فقط بحران را به جا می گذارید. آیا می دانید چه خطری را متوجه دنیا و منطقه كرده اید و می كنید؟
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اظهار كرد: بگذارید به یاد بیاوریم كه شما تروریست ها را حمایت كردید و در این كشور قرار دادید تا یك دولت قانونی را حذف كنند و از این نیروهای سیاه برای رسیدن به اهدافتان استفاده كردید.
نبنزیا یادآور شد: در غوطه شرقی، سالها بود كه صدها هزار نفر تحت محاصره همین نیروها بودند و با تلاش هایی كه ما انجام دادیم توانستیم این محاصره را برداریم. با رهبران گروه های مسلح مذاكرات مهمی داشتیم و توانستیم به توافقی برسیم كه آنها با امنیت از مناطقی كه اشغال كرده اند خارج شوند.
وی با بیان این كه به خاطر حكم بخشش دولت سوریه این افراد به زندگی عادی برمی گردند و برخی حتی جذب ارتش سوریه شده اند، گفت: با این حال این پیشرفت های مهم برای برخی ناخوشایند است، آنها مایلند كه این تروریست ها در سوریه بمانند، كمك های انسانی را بدزدند و جنگ را ادامه بدهند.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد افزود: در حلب دیدیم كه این نیروهای تروریست، داروها و كمك های انسانی را در زیرزمین های بیمارستان ها جمع كرده بودند و مانع رساندن آنها به مردم می شدند.
نبنزیا به اهانت های آمریكا به دولت و مردم سوریه هم واكنش نشان داد و گفت: آمریكا و همراهانش به دولت سوریه توهین می كنند و به روسیه و ایران اتهام می زنند و حمله می كنند؛ از سوی دیگر به رسانه ها اطلاعات ناقص و غلط می دهند تا تنش را افزایش دهند.
وی افزود: طرف های غربی می خواهند بهانه ای داشته باشند كه به دولت سوریه كه از آن متنفرند، حمله كنند و به نظر می رسد كه دیر یا زود بخواهند به آن حمله كنند.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ادامه داد: تحلیل حركات آنها نشان می دهد كه مثلا در سال ۲۰۱۷ كه امریكا در واكنش به حمله خان شیخون، سوریه را هدف قرار داد، هماهنگی برای انجام آن حمله پیش از روی دادن حمله شیمیایی شروع شده بود.
نبنزیا با بیان این كه خانم هیلی یك روز گفت كه روسیه هرگز نمی تواند دوست آمریكا باشد، اضافه كرد: در پاسخ باید بگویم كه اولا دوستی چیزی دو طرفه است و شما نمی توانید به زور كسی را دوست خود كنید.
وی تصریح كرد: ما خیلی هم مشتاق دوستی با شما نیستیم. صحبت های شما با تندروی، خشن و ستیزجویانه است و هیچ نشانی از تمایلی برای همكاری ندارد. به جای خلق مشكلات غیرواقعی به مشكلات واقعی بپردازید و برای همكاری برای حل آنها مشتاق باشید.
آمریكا، انگلیس، فرانسه، سوئد، كویت، هلند، پرو، ساحل عاج و لهستان به بهانه حمله شیمیایی در دومای سوریه درخواست كردند تا نشست شورای امنیت سازمان ملل به صورت فوق العاده برگزار شود.
اروپام*1429