گورهايي متعلق به دوره هاي اسلامي و پارت ها كشف شد

تهران - ايرنا - گورهايي متعلق به دوره هاي اسلامي و پارت ها به دنبال فصل اول كاوش نجات بخشي در محدوده حفاري شركت آب و فاضلاب شهرستان انديمشك كشف شد.

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگي ايرنا از پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، سرپرست هيات باستان شناسي انديمشك گفت: برنامه كاوش نجات بخشي پس از كشف آثاري از دوران تاريخي در يكي از خيابان هاي اين شهر به اجرا درآمد.
يوسف ديناروند اظهار كرد: بر اساس نتايج اوليه اين كاوش، از اين مكان حداقل در دو دوره اسلامي و پارتي بعنوان محلي براي تدفين استفاده مي شده كه گورهايي از هر دو دوره در اين فصل، مورد كاوش قرار گرفت.
اين باستان شناس ادامه داد: تصاوير قديمي نشان مي دهد، حداقل در 40 تا 50 سال اخير، استقراري احتمالا مسكوني به شكل يك تپه در نزديكي اين مكان وجود داشته كه امروزه اثري از آن ديده نمي شود.
ديناروند اضافه كرد: ادامه و تكميل مطالعات اين كاوش مي تواند به روشن شدن وضعيت استقرارهاي مرتبط با اين تدفين ها و كسب اطلاعاتي از شرايط فرهنگي تپه اي كه در سالها پيش از آن از بين رفته، كمك كند.
وي افزود: در اين فصل از كاوش، مطالعات ميان رشته اي مانند ژئومورفولوژي (زمين ريخت شناسي) و استخوان باستان شناسي نيز در كنار كار باستان شناسي صورت گرفته كه نتايج آن كمك فراواني به كسب اطلاعات دقيق تر از گذشته انديمشك خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، فصل اول كاوش نجات بخشي در محدوده حفاري شركت آب و فاضلاب انديمشك خوزستان با مجوز رياست پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي انجام شد.
پارت ها از اقوام ايراني ساكن در خراسان در سده پنجم پيش از ميلاد بودند.
فراهنگ**3079** 1880