منطقه اي شدن مهمترين برنامه دانشگاه پيام نور در سال 97 است

تهران- ايرنا- رئيس دانشگاه پيام نور گفت: منطقه اي شدن دانشگاه پيام نور مهمترين برنامه ما در امسال است و بنا داريم دانشگاه را به 10 منطقه تقسيم كنيم.

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگي ايرنا از دانشگاه پيام نور، محمد رضا زماني روز شنبه در ديدار نوروزي با كاركنان اين دانشگاه افزود: منطقه اي شدن دانشگاه پيام نور علاوه بر اينكه در اساسنامه دانشگاه نيز لحاظ شده، وظيفه اي است كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امنا بر دوش ما گذاشته شده و قصد داريم تا قبل از آغاز سال تحصيلي جديد آن را اجرا كنيم كه در اين برنامه دانشگاه پيام نور در سراسر كشور به 10 منطقه تقسيم مي شود.
وي آمايش مراكز و رشته ها را يكي ديگر از برنامه هاي دانشگاه در سال جديد بيان كرد و افزود: آمايش مراكز و واحدهايي كه داراي تعداد اندكي دانشجو هستند، بايد به شكل صحيحي تصميم گيري و به سرعت اجرا شود.
رئيس دانشگاه پيام نور با بيان اينكه براي جبران كمبود دانشجو بايد از پتانسيل دانشگاه در زمينه نوآوري، فناوري و تاسيس شركت هاي دانش بنيان استفاده كرد، اظهار كرد: بهره مندي از اين پتانسيل ها موجب مي شود تا بهتر بتوانيم فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح ملي را انجام داده و اين مساله را به گونه اي نهادينه كنيم كه پروژه هاي تحقيقاتي ملي به دانشگاه پيام نور واگذار شود.
وي ادامه داد: 80 درصد رشته هاي دانشگاه پيام نور در حوزه علوم انساني است كه مي توان با بهره گيري از اين ظرفيتها، پروژه هاي تحقيقاتي بزرگ ملي در زمينه هاي مختلف مسائل اجتماعي و معضلات موجود را در واحدهاي دانشگاه پيام نور به دليل گستردگي در سراسر كشور انجام داد.
زماني همچنين بين المللي شدن دانشگاه را بسيار مهم دانست و افزود: دانشگاه پيام نور بايد در زمينه جذب دانشجوي خارجي، گسترش مرزهاي دانش و آموزش زبان فارسي به علاقه مندان در سراسر جهان به انسجام بهتري برسد و از ظرفيت هاي آموزش الكترونيكي و شيوه آموزشي نيمه حضوري براي اين منظور به شكل مطلوب تري استفاده كند.

**اعلام نتايج آزمون جامع علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي
نتايج آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي اسفند ماه 96 دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شد.
داوطلبان مي توانند با مراجعه به سامانه مركز سنجش دانشگاه آزاد به نشاني www.azmoon.net از نتايج آزمون خود مطلع شوند.

** انتصاب معاون آموزشي دانشگاه اميركبير
سيد احمد معتمدي رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير با صدور حكمي، سيد محمد حسين كريميان را به سمت معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي اين دانشگاه منصوب كرد.
رئيس دانشگاه اميركبير در اين حكم انتصاب از معاون آموزشي جديد دانشگاه خواست تا با توجه به موقعيت ويژه فعاليت هاي آموزشي در چشم انداز برنامه راهبردي دانشگاه، با تكيه بر ارتقاي كيفيت در آموزش، توسعه كمي و كيفي، تاكيد بر حفظ نظم و روانسازي كار دانشجويان، در مسير ارتقاي موقعيت دانشگاه تلاشهاي موثري داشته باشد.
سيد محمد حسين كريميان استاد تمام دانشكده مهندسي مهندسي هوافضاست.
همچنين رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير از زحمات عباس سروش معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي سابق دانشگاه قدرداني كرد.
فراهنگ **9022**1055