90 درصد سد زاینده رود خالی است

اصفهان - ایرنا - معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای اصفهان اعلام كرد: به دلیل كاهش شدید منابع آبی و بارش ها 90 درصد ظرفیت سد زاینده رود خالی است.

' علی بصیرپور ' روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا شرایط خشكسالی و كاهش شدید منابع آبی را در 50 سال اخیر بی سابقه دانست و افزود: میزان آب ذخیره شده در سد زاینده رود 144میلیون متر مكعب و حدود 10 درصد از حجم این مخزن است.
به گفته وی، میزان آب ذخیره شده در مخزن سد زاینده رود در اوایل فروردین پارسال 310 میلیون متر مكعب بود.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشان كرد: میزان آب ذخیره شده در سد زاینده رود نسبت به مشابه سال قبل 55 درصد و در مقایسه با متوسط بلند مدت (دوره 44 ساله) 80 درصد كاهش یافته است.
بصیرپور تصریح كرد: كل آب ورودی به حوضه آبریز زاینده رود از ابتدای سال آبی (مهر سال 96) تاكنون 170 میلیون متر مكعب بوده است در حالیكه در مدت مشابه سال قبل 462 میلیون متر مكعب بود.
وی میزان بارش در ایستگاه هواشناسی چلگرد واقع در چهارمحال و بختیاری به عنوان منبع اصلی سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاكنون را 430 میلی متر اعلام كرد و افزود: متوسط بارش ها در این منطقه باید یكهزار و 400 میلی متر باشد اما كاهش شدید بارش ها شرایط نامناسبی را رقم زده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینكه این شرایط بحرانی و خشكسالی برای سایر ایستگاه های هواشناسی و سنجش بارش ها وجود دارد، ادامه داد: این شرایط باعث شده كه سال آبی جاری (تا مهر 97) بسیار بحرانی شود.
وی با تاكید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب تاكید كرد كه در چنین شرایطی بطور قطع، امكان بازگشایی زاینده رود تا پایان سال آبی امسال (مهر 97) امكانپذیر نیست.
بصیرپور تاكید كرد: افت شدید برای سایر ذخایر آبی در سدهای استان اصفهان از جمله آخچه ( در فریدن )، خمیران ( در تیران و كرون ) حنا و قره قاچ (در سمیرم ) نیز وجود دارد.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اهمیت تداوم طرح هایی نظیر ساماندهی بستر زاینده رود، توقیف و پلمب چاه های غیر مجاز و تعادل بخشی آب های زیر زمینی، گفت: طرح ساماندهی بستر زاینده رود به منظور جلوگیری از هدر رفت آب، امسال در منطقه غرب اصفهان اجرا می شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای اصفهان اضافه كرد: امسال همچنین قرار است حدود 2 هزار حلقه چاه غیر مجاز در این استان اصفهان توقیف و پلمب شود.
سد زاینده رود به عنوان یكی از اصلی ترین سدهای مركز كشور در سال 1349 با ظرفیت یك 1.4 میلیارد متر مكعب بهره برداری شد، این سد قوسی شكل در 110 كیلومتری غرب اصفهان بر روی رودخانه زاینده رود قرار دارد، سد قوسی، سد تنظیمی، نیروگاه، ایستگاه، پمپاژ اصلی، ایستگاه پمپاژ تكمیلی و حوضه آبریز از جمله تاسیسات این مجموعه به شمار می رود.
زاینده‌ رود بزرگترین رودخانه منطقه مركزی ایران به طول 350 كیلومتر است كه از كوه‌های زاگرس مركزی بویژه زرد كوه بختیاری سرچشمه گرفته و در كویر مركزی ایران به سمت شرق حدود 200 كیلومتر پیش می‌ رود و در نهایت به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می ‌ریزد.
حوضه زاینده رود از اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشكیل شده كه 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعیت تحت پوشش این حوضه در استان اصفهان و هفت درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت تحت پوشش آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
ت/6020 / 2093