چند خبرکوتاه ازبرخی تلاشهابرای تجدید نظر درپیش نویس قانون اساسی عراق # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/06/84 خارجی.سیاسی.عراق.قانون اساسی. دو عضو سابق کمیته تدوین قانون اساسی عراق اعلام کردند: تماس ها وملاقات ها برای بررسی مساله هویت عربی عراق،وحدت این کشور ونیزتقسیم درآمدها همچنان ادامه دارد. به گزارش روز یکشنبه تلویزیون الجزیره، "جواد المالکی" و"سعد الجنابی" تاکید کردند: باب گفت وگو برای انجام تغییرات دربرخی بندهای اختلاف برانگیز پیش نویس قانون اساسی همچنان باز است. از سوی دیگر ، کنگره "اهل العراق" که متشکل از چندین حزب و گروه سنی ، شیعه و کرد عراقی است طی بیانیه ای خواستار تجدید نظر در پیش نویس قانون اساسی شد وتاکید کرد باید این تجدید نظر متناسب با هویت عربی عراق باشد. کنگره مذکورضمن رد"اصل فدرالیسم"برای مناطق مرکزی وجنوبی عراق،تصریح کرد: باید اصل تمرکز زدایی به عنوان جایگزین موقت فدرالیسم مد نظر قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه نیزدراین باره گفت :وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در جریان نشست آتی خود که درروزهای 17و18 شهریور ماه در قاهره برگزار می شود، مسائل عراق بخصوص یک بند ازپیش نویس قانون اساسی این کشور راکه در آن تصریح شده "مردم عرب عراق بخشی از جهان عرب هستند"ودر آن هیچ اشاره ای به کل کشور عراق نشده است ،مورد بحث وبررسی قرار خواهند داد. صویر/1491/1489/1468

سرخط اخبار جهان