كشاورزان رودبار جنوب نگران افت قيمت گوجه فرنگي نباشند

جيرفت – ايرنا - رئيس سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان گفت : گوجه كاران شهرستان رودبار در خصوص افت قيمت اين محصول نگران نباشند .

سيد يعقوب موسوي روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: چنانچه بعد از تعطيلات افت قيمت گوجه فرنگي داشته باشيم دولت اقدام به خريد توافقي اين محصول خواهد كرد.
وي علت كاهش قيمت پايين محصول گوجه فرنگي طي روزهاي اخير را افزايش دما بخاطر تغييرات اقليمي در زمستان 96 و به بازار آمدن همزمان اين محصول دراستان هاي همجوار هرمزگان، سيستان و بلوچستان و جنوب استان كرمان عنوان كرد.
وي با بيان اينكه در جنوب كرمان 2 اقليم براي محصولات گوجه فرنگي، سيب زميني و پياز وجود دارد، تصريح كرد: شهرستان منوجان كاملا هم اقليم با استان هم مرز هرمزگان است و مشابهت بسيار زيادي در مراحل كاشت، داشت و برداشت با اين استان دارد ..
وي كاهش مصرف را هم از ديگر دلايل افت قيمت دانست و افزود: گوجه كاران در برداشت اين محصول صبور باشند تا مسافران نوروزي بويژه در پايتخت به شهرهاي پرجمعيت خود برگردند تا تقاضا به حالت عادي برگردد.
وي گفت: بر اساس رايزني هايي كه با مقام عالي وزارت جهاد كشاورزي وپيگيري هايي كه از طريق استانداري كرمان انجام شد و نشستي كه در شهرستان رودبار جنوب انجام شد چنانچه افت قيمت بعد از تعطيلات داشته باشيم دولت حتما واردعمل شده وبا قيمت توافقي نسبت به خريد محصول گوجه فرنگي اقدام خواهد كرد .
سطح زير كشت محصول گوجه فرنگي در شهرستان رودبار جنوب بيش از 6هزار هكتار است.
رودبار جنوب يكي از هفت شهرستان جنوب كرمان است و در فاصله 330 كيلومتري مركز اين استان قرار دارد.
7450/ 5054