سازه های غیرمجاز در زمین های كشاورزی جهرم تخریب شد

شیراز- ایرنا- مدیر جهاد كشاورزی شهرستان جهرم اعلام كرد:گشت های ویژه این اداره، ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین های كشاورزی مناطق تقی آباد، هرموج، یوسف آباد و مقصود آباد را متوقف و تخریب كردند.

به گزارش ایرنا محمدرضا شهابی پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت:در قالب برخورد قانونی با هرگونه تغییر كاربری اعم از دیوارگذاری، احداث اتاقك كارگری و نگهبانی و ساخت استخر در اراضی كشاورزی و دیوار گذاری غیرمجاز این سازه ها به مساحت سه هكتار در اراضی كشاورزی منطقه تقی‌ آباد این شهرستان تخریب شد و با همكاری كارشناسان این اداره زمین‌های كشاورزی به حالت اولیه برگشت.
وی افزود: در گشت ویژه نوروزی كارشناسان اداره امور اراضی، یك مورد خاكبرداری به مساحت 5هكتار در منطقه هرموج و یك مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه یوسف‌آباد شناسایی و ادامه‌ عملیات متوقف شد.
مدیر جهاد كشاورزی شهرستان جهرم اضافه كرد: در گشت ویژه مدیریت جهاد كشاورزی جهرم، اخطار توقف عملیات سه تغییر كاربری غیرمجاز در منطقه مقصودآباد صادر شد.
شهرستان جهرم در 193 كیلومتری جنوب شرقی شیراز است.
7369 /1876