يك قطعه پرنده باكلان پس از بهبودي به طبيعت بازگشت

قزوين-ايرنا-رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان قزوين گفت: يك قطعه پرنده باكلان زخمي بعد از تيمار در يكي از آبگيرهاي اين شهرستان رها سازي شد.

جمشيد كاووسي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود:باكلان مصدوم كه توسط يك دوستدار محيط زيست به اداره حفاظت محيط زيست شهرستان تحويل داده شده بود پس از دو روز تيمار كه از ناحيه بال آسيب ديده بود در يكي از آبگيرهاي قزوين رها سازي شد.
وي اظهاركرد:عواملي از جمله خستگي مسير حركت و فرود آمدن در زمين و برخورد با مانع دچار آسيب ديدگي اين پرنده آبزي شده بود.
باكلان جزو پرندگان بزرگ آبزي است كه از خانواده غواص ها به شمار مي رود و داراي بدن سياه بوده و خوراك آن ماهي است.
رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان قزوين افزود: زيستگاه اين پرنده سواحل دريا، درياچه ها، آب هاي داخل خشكي است و اين گونه از پرندگان آبزي در فصل زمستان در ايران به وفور ديده مي شوند.
استان قزوين زيستگاه چندين گونه پرنده است.
7390/6012