هزار تن ماهي قزل آلا در سد كارون 4 توليد شد

شهركرد- ايرنا- كارشناس مسئول مديريت شيلات و آبزيان جهادكشاورزي چهارمحال و بختياري از توليد و آماده برداشت يكهزار تن ماهي پرورش در قفس قزل آلا در درياچه سد كارون 4 خبر داد.

رضا احمدي روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: در راستاي اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي، افزايش توليد و استفاده بهينه از منابع آبي استان از نيمه دوم سال گذشته بچه ماهيان در قفس رهاسازي شد.
وي افزود: به منظور افزايش ميزان توليد ماهيان سردآبي با مشاركت بخش خصوصي چهار شركت توليد و چرورش ماهي تا سقف 4 هزار تن را در درياچه سد كارون 4 به مرحله اجرا گذاشتند.
احمدي افزود: با اجراي اين طرح براي حدود 70 نفر به صورت مستقيم و 150 نفر غيرمستقيم اشتغالزايي شد.
در روش پرورش ماهي در قفس، ماهي درون يك قفس يا سبد قرار مي گيرد و آب به صورت آزاد بين منبع آبي و قفس در جريان است.
هم اينك 429 مزرعه پرورش ماهي مجاز و 10 مزرعه تكثير ماهي سردآبي در چهارمحال و بختياري فعال است.
چهارمحال و بختياري سرچشمه رودخانه هاي كارون، زاينده رود و بخشي از دز است كه سالانه با توليد 23 هزار تن ماهي سردآبي، مقام نخست توليد ماهي قزل آلاي كشور را دارد.
6199/6021