قانون بانكداری اسلامی در سال 97اصلاح می شود

كرمان - ایرنا - رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:طرح‌ ها و لوایح اصلاح قانون بانكداری اسلامی در این كمیسیون مراحل نهایی خود را می گذراند و در سالجاری اصلاح انجام خواهد گرفت .

به گزارش ایرنا ، محمدرضا پور ابراهیمی پنجشنبه در نشست با ائمه جمعه شهرستان های كرمان و راور افزود: حل مشكلات اقتصادی در كشور با اصلاح قانون و مقررات نظام بانكی امكانپذیر است كه موضوع یاد شده در اولویت نخست این كمیسیون در سال 97قرار دارد .
وی گفت : از سال 1362 تا به امروز قوانین و مقررات بانكی در كشور اصلاح نشده است كه از نظر اكثر فعالان اقتصادی و آحاد مردم و مهمتر از همه از نظر مراجع عظام تقلید و علمای دین به واسطه وجود شبهات در عملیات بانكی، بازنگری و بروزرسانی قانون بانكی در كشور بسیار مهم و اساسی محسوب می شود.
نماینده مردم كرمان و راوردر مجلس با اشاره به اهمیت مباحث فقهی در قانون بانكداری كشور اظهار كرد: بهره گیری از نظرات مراجع عظام تقلید در اصلاح قانون مذكور یكی از موضوعات مهم و اساسی است .
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست های این كمیسیون با مراجع عظام تقلید اظهار كرد: با نشست هایی كه با مراجع عظام تقلید در قم برگزار شد از نظرات تخصصی علما و مراجع، در تصویب قانون بانكداری كشور استفاده شده است.
وی افزود: وضعیت نظام بانكی ما یك چالش برای آینده نظام اقتصادی ایران است و در سا‌لهای اخیر شرایط خاصی را پشت سر گذاشتیم.
وی گفت : قانون عملیات بانكی و قانون اصلاح بانك مركزی در این كمیسیون در حال بررسی است و طرح‌ ها و لوایح آن نوشته شده و در مراحل نهایی قرار دارد و تا اواسط سال 97 بعد از 33 سال قانون بانكداری اصلاح می شود.
5054