پايين بودن هزينه درمان از جاذبه هاي گردشگري سلامت در اصفهان است

اصفهان-ايرنا- رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: ارزانتر بودن هزينه خدمات درماني بخش خصوصي در اصفهان در مقايسه با ساير شهرهاي بزرگ كشور و حتي كشورهاي همسايه، از جاذبه هاي اين استان براي توسعه 'گردشگري سلامت' محسوب مي شود.

بر اساس تعريف 'سازمان جهاني گردشگري' (WTO)، گردشگري سلامت شامل استفاده از خدماتي است كه به بهبود يا افزايش سلامت و افزايش روحيه فرد(با استفاده از درمان پزشكي، آب‌هاي معدني يا آب و هوا) منجر و در مكاني خارج از محل سكونت فرد ارائه مي شود.
به گزارش ايرنا، طاهره چنگيز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان افزود: بخش خصوصي فعال در حوزه بهداشت و درمان استان بدلايلي از جمله جلب رضايت مردم و رقابت پذيري بيشتر، تعرفه هاي درماني خود را پايين تر از سقف نرخ هاي تعيين شده و كمتر نسبت به ديگر شهرهاي بزرگ كشور در نظر مي گيرد.
وي ادامه داد: همچنين مراكز درماني خيريه زيادي در استان فعال است كه خدمات تخصصي و فوق تخصصي را با تعرفه هاي كمتر از بخش خصوصي به مردم ارائه مي كنند.
رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اظهار كرد: هزينه تامين دارو در كشورمان نيز با توجه به اينكه 96 درصد از داروها، توليد داخل است نسبت به ساير كشورها مناسب تر است و همين مسائل مي تواند به توسعه گردشگري سلامت كمك كند.
چنگيز افزود: هرچند ايجاد زيرساخت هاي ديگر مانند توسعه ناوگان هوايي، هتل ها و اقامتگاه ها نيز براي گسترش گردشگري سلامت مورد نياز است.
رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان همچنين با تاكيد بر اينكه كيفيت ارائه خدمات درماني در كشورمان در مقايسه با نرخ هاي درماني ديگر كشورها، بالاتر است، گفت: خدمات پزشكي تخصصي و فوق تخصصي ارائه شده نيز با توجه به نرخ هاي موجود، خوب و قابل قبول است.
چنگيز، ايجاد و گسترش 'نظام ارجاع' را يكي از راه هاي افزايش كيفيت در ارائه خدمات درماني و سلامت خواند و افزود: مشكل برخي بيماران با مراجعه به پزشك عمومي يا خانواده حل مي شود اما آنها اصرار به مراجعه به پزشكان متخصص يا فوق متخصص دارند كه همين امر باعث پايين آمدن كيفيت خدمات مي شود.
نظام ارجاع به معناي ارائه خدمات پزشكي بصورت سطح بندي شده است بطوري كه ابتدا همه ايرانيان تحت پوشش خدمات پزشكان عمومي(پزشكان خانواده) قرار مي‌گيرند و در صورت نياز به خدمات پزشكي تخصصي، از سوي اين پزشكان به متخصصان معرفي مي شوند.
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز در اين نشست، مهمترين نقاط قوت استان در جذب گردشگر سلامت را در عرصه چشم پزشكي، دندانپزشكي، شيمي درماني، جراحي زيبايي و ارتوپدي عنوان و اظهار كرد: بيماران بسياري از كشورهاي همسايه بويژه عراق براي درمان به اصفهان مراجعه مي كنند.
كيانوش جهانپور افزود: بيشتر گردشگران سلامت خارجي بطور شخصي به كشورمان سفر مي كنند در حالي كه لازم است شركت هاي استاندارد و ساختارمند در اين زمينه فعاليت كنند.
وي همچنين مشاركت بخش خصوصي را در توسعه گردشگري سلامت ضروري خواند و گفت: تعداد تخت هاي بيمارستاني نيز بايد افزايش يابد.
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز در اين نشست با اشاره به چند ماه تاخير در پرداخت بدهي بيمه ها به اين دانشگاه گفت: اين دانشگاه براي پرداخت كارانه كاركنان خود حتي وام با بهره 18 درصد از بانك ها گرفته است.
عليرضا يوسفي افزود: با وجود اين مشكلات، امسال 12 ماه از كارانه پرستاران و 10 ماه از كارانه پزشكان استان پرداخت شده در حالي كه مطالبات ما از بيمه ها از حدود 12 ماه پيش تاكنون دريافت نشده است.
وي همچنين با تاكيد بر ادامه اجراي طرح 'تحول نظام سلامت' اظهار كرد: با وجود برخي مسائل مانند تامين تجهيزات بيمارستان ها، اين طرح همچنان با قوت اجرا مي شود زيرا به نفع مردم است.
طرح تحول نظام سلامت از ارديبهشت سال 93 با هدف افزايش پاسخگويي نظام سلامت، كاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم و افزايش كيفيت خدمات مراكز درماني و بيمارستان ها به اجرا گذشته شد.
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي اصفهان همچنين با بيان اينكه اصفهان جزو پيشروان اجراي طرح تحول نظام سلامت در كشور است، تاكيد كرد: استحكام بيمارستان هاي اصفهان از ميانگين كشوري بالاتر است و در سه سال گذشته حدود نيمي از بيمارستان هاي استان بازسازي و نوسازي شده است.
استان اصفهان داراي ۵۸ بيمارستان شامل ۱۱ بيمارستان آموزشي درماني(دولتي)، ۲۶بيمارستان دانشگاهي(دولتي)، هفت بيمارستان خصوصي، چهار بيمارستان خيريه، ۱۰ بيمارستان وابسته به نهادها با بيش از ۶ هزار تخت است.
6027/ت/3011