باقیمانده سود سهام عدالت كاركنان و بازنشستگان در آغاز سال 97 پرداخت می شود

تهران- ایرنا- باقیمانده سود سهام عدالت مربوط به عملكرد سال مالی 1395 شركت های سرمایه پذیر از روزهای نخست كاری سال 1397 بتدریج برای كاركنان شاغل در دستگاه های اجرایی، بازنشستگان كشوری و لشگری و تامین اجتماعی واریز می شود.

به گزارش یكشنبه تارنمای سازمان خصوصی سازی، با پرداخت مانده سود آخرین گروه از مشمولان سهام عدالت از طریق شعبه های بانك های عامل و موسسه های مالی، سود سهام عدالت همه گروه های مشمول تسویه می شود.
مشمولان باید شماره شبای بانكی خود را به سامانه سهام عدالت اعلام كرده باشند.
بر این اساس حدود 9 میلیون نفر از كاركنان شاغل در دستگاه های اجرایی، بازنشستگان كشوری و لشكری و تامین اجتماعی و خانوارهای این افراد در مرحله واریز مرحله تكمیلی، از سود سهام عدالت عملكرد سال مالی 1395 برخوردار شده اند.
تاكنون عمده سود سهام عدالت عملكرد سال مالی 1395 شركت های سرمایه پذیر مربوط به 19 گروه از مشمولان تسویه شده است و با تسویه سود سهام عدالت كاركنان شاغل در دستگاه های اجرایی، بازنشستگان كشوری و لشكری و تامین اجتماعی (به عنوان گروه بیستم)، این فرایند كامل می شود.
آن دسته از مشمولانی كه پس از تسویه حساب سود سهام عدالت گروه های مربوط به خود شماره شبای حسابی بانكی در سامانه سهام عدالت ثبت كرده اند و نیز آن دسته از مشمولانی كه از این به بعد روندهای اداری را طی می كنند، پس از تایید شماره شبای آنان و تسویه كامل سود سهام عدالت با همه گروه ها، سود سهام خود را در سال آینده دریافت می كنند.
به گزارش ایرنا، مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت از اواخر دی ماه پس از موافقت رییس جمهوری آغاز شد و همه مشمولان یك سوم از سود خود را بسته به اینكه چه میزان سهام آنها آزاد شده است، دریافت كردند.
مرحله دوم این واریزها از دهه فجر آغاز شد و 16 گروه مشمول سهام عدالت از جمله ایثارگران، زنان سرپرست خانوار و دختران مجرد، خادمان مساجد، حسینیه ها، بقاع متبركه، بیماران خاص، مددجویان موسسه های خیریه، فعالان قرآنی، قالیبافان، زندانیان آزاد شده و زیر حمایت و تاكسیرانان در مرحله دریافت سود باقیمانده قرار گرفتند.
مرحله سوم پرداخت این سود به چهار گروه كارمندان، بازنشستگان لشگری و كشوری و تامین اجتماعی، كارگران فصلی و ساختمانی، روستاییان و عشایری كه زیرپوشش كمیته امداد نیستند و كسانی كه تاكنون زیر پوشش كمیته امداد بودند اما اكنون مددجو نیستند، اختصاص دارد.
بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی 4٩ میلیون و ٢٢6 هزار و ١٩٣ نفر مشمول نهایی سهام عدالت شناخته می شوند كه از این تعداد 4٢ میلیون نفر صورتحساب دریافت و 4٠ میلیون نفر از آنها شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت كردند.
٣5 میلیون نفر همه یا بخشی از سود سهام دریافت كردند.
تاكنون 25 میلیارد ریال سود بین مشمولان توزیع شده است.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9132*1961*

سرخط اخبار اقتصاد