امنیت حاكم بر مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان به نفع هر دو كشور است

باكو –ایرنا - وابسته نظامی سفارت كشورمان در باكو روز جمعه در دیدار با مقامات نظامی و مرزبانی جمهوری خود مختار نخجوان ، گفت : امنیت حاكم بر مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان نمونه موفقی از همكاری های مرزی و به نفع هر دو كشور است.

به گزارش كسنولگری ایران در نخجوان ، سرهنگ خلبان علی سیفی درسفر به جمهوری خودمختار نخجوان به طور جداگانه با كرم مصطفی یف فرمانده ارتش ویژه و آصف قلی یف فرمانده مرزبانی نخجوان دیدار كرد.
در این دیدار ها دو طرف ضمن ابراز خرسندی از همكاری های صورت گرفته كه منجر به تامین امنیت و ثبات در مرزهای دو كشور گردیده است، بر ادامه این روند تاكید كردند.
وابسته نظامی سفارت ایران ضمن تشریح سیاست اصولی كشورمان مبنی بر تامین امنیت منطقه بدست كشورهای خود منطقه، همكاری ایران و جمهوری آذربایجان را نمونه خوبی دانست كه همسایگان با كمك یكدیگر به ثبات و امنیت مرزی و منطقه ای مطلوبی دست یافته اند.
مقامات نظامی نخجوان نیز در این دیدار ها با اشاره به سابقه طولانی روابط ایران و جمهوری آذربایجان، امنیت میان مرزهای دو كشور و همچنین همكاری های موجود در زمینه های مختلف را مطلوب، بسیار مهم و ادامه روندهای كنونی را در راستای منافع دو كشور ارزیابی كردند.
جمهوری خودمختار نخجوان بخشی جدا افتاده از سرزمین جمهوری آذربایجان است كه با دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی جمهوری اسلامی ایران مرز مشترك دارد.
آساق ** 337*1579

سرخط اخبار جهان