تئاتر معلولان البرزي مقام نخست جشنواره آفتاب را كسب كرد

كرج-ايرنا- گروه نمايشي معلولان البرزي، موفق به كسب مقام نخست جشنواره منطقه اي آفتاب ويژه معلولان به ميزباني شهركرد شد.

كارگردان گروه تئاتر مهر گستر البرز روز پنجشنبه در گفت وگو با ايرنا گفت: با حضور 12 معلول جسمي و ذهني بي سرپرست كه در يك موسسه خيريه زندگي مي كنند، گروه نمايشي را تشكيل كه اين گروه توانست در جشنواره منطقه اي آفتاب، بين 6 استان و 20 گروه نمايشي مقام نخست را كسب و به بخش بين الملل راه پيدا كند.
ياسمين پي داوودي افزود: در اين جشنواره، گروه تئاتر ابريشم موفق به كسب مقام اول نويسندگي، مقام دوم كارگرداني، مقام اول طراحي نور، مقام دوم طراحي صحنه، مقام اول موسيقي، بازيگري اول خانم در بخش جسمي، بازيگري اول در سندرم داون، بازيگري اول نابينا، بازيگري دوم سندرم داون، بازيگري سوم ذهني-جسمي شد.
وي ادامه داد: همچنين گروه تئاتر ابريشم مقام هاي بازيگري دوم مرد همراه، طراحي گريم اول، طراحي لباس دوم و تقدير در بخش ذهني را كسب كرد.
پي داوودي در ادامه اظهار داشت: بازيگران اين تئاتر اگر چه داراي محدوديت هايي هستند اما نشان دادند با وجود اين محدوديت ها، داراي استعدادهايي هستند كه در صورت توجه به اين استعدادها، مي توان هر چه بيشتر آنها را بالقوه بالفعل درآورد.
وي ادامه داد: با وجود اين درخشش، بچه هاي گروه تئاتر مهر گستر البرز غريبانه با هزينه شخصي رفتند و غريبانه
برگشتند و هيچ مسئولي از آنها حتي با يك شاخه گل تقدير نكرد، اين بچه ها نيازمند نصب بنر نبودند و تنها و تنها توجه مي خواستند كه از آنها دريغ شد.
پي داوودي افزود: معلولان جسمي و حركتي بخشي از جامعه هستند كه بايد به آنها توجه شود، اما با كسب اين مقام، حتي كوچكترين توجه اي از طرف هيچ مسئولي به آنان نشده است .
استان البرز حدود 27 هزار معلول جسمي حركتي و ذهني شناسايي شده ،دارد.
7414/ 6155