علي اصغر سيدآبادي مشاور وزير در امور برنامه ريزي شد

تهران - ايرنا - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حكمي علي اصغر سيدآبادي را به عنوان 'مشاور وزير در امور برنامه ريزي' منصوب كرد.

به گزارش گروه فرهنگي ايرنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در متن حكم سيد عباس صالحي خطاب به علي اصغر سيدآبادي آمده است: نظر به سوابق و تجربيات ارزنده جناب عالي به موجب اين حكم به عنوان مشاور وزير در امور برنامه ريزي منصوب مي شويد.
وي در اين حكم ابراز اميدواري كرده است سيد آبادي با استعانت از خداوند متعال و با مشورت با انديشوران و صاحب نظران عرصه هاي فرهنگ، هنر و رسانه در ارائه طرح ها و نقطه نظرات سازنده، و پيگيري امور محوله موفق و مويد باشند.
فراهنگ ** 1355 **1823