خشكسالی بیش از 17هزار میلیارد ریال به كشاورزی خوزستان خسارت وارد كرد

اهواز - ایرنا - رئیس سازمان جهادكشاورزی خوزستان گفت: كاهش بارندگی ها و خشكسالی بی سابقه نیم قرن اخیر 17هزار میلیارد ریال به بخش كشاورزی استان خسارت زده است.

كیخسرو چنگلوایی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در مجموع 660هزار هكتار از اراضی كشاورزی استان خوزستان بر اثر خشكسالی و نبود بارش موثر در 50 سال اخیر آسیب دیده كه از این میزان بیش از 100هزار هكتار گندم آبی به كلی از بین رفته است.
به گفته وی در مجموع 780 هزار تن محصول در مساحت 660 هزار هكتار زمین های زیركشت بین 10 تا 100 درصد خسارت دیده اند.
وی با بیان اینكه برداشت محصول گندم و جو در بیش از 300هزار هكتار از اراضی دیم استان وجود ندارد افزود: تقریبا همه اراضی زیركشت در سال زراعی 97-96 با تنش آبی مواجه شده ولی امیدواریم در بقیه ماه های سال آبی جاری با بارش های مناسب بخشی از دغدغه ها و نگرانی های كشاورزان استان برطرف شود.
رئیس سازمان جهادكشاورزی خوزستان در ادامه با بیان اینكه نیاز آبی اراضی زیركشت استان به علت گرمای زودرس و نیاز گیاه به شدت بالا است افزود: به علت كاهش شدید ذخایر سدهای استان ، امكان آبیاری همه اراضی زیركشت وجود ندارد.
چنگلوایی با اشاره به اینكه میزان بارندگی بسیاری از مناطق استان خوزستان در سال جاری 80تا 85درصد نسبت به سال آبی گذشته كمتر بوده است افزود: در كنار كاهش بارندگی ها ، ریزگردها نیز بر حجم و گستردگی میزان خسارات وارده به محصولات كشاورزی و باغی استان افزوده است.
وی با بیان اینكه در صورت تداوم خشكسالی و نبود بارش میزان خسارت به بخش كشاورزی استان بیشتر خواهد شد افزود: صندوق بیمه محصولات كشاورزی تنها كمك كننده به كشاورزان خسارت دیده است.
رئیس سازمان جهادكشاورزی خوزستان با بیان اینكه در كشت بهاره و تابستانه به علت نبود آب ، به طور قطع با محدودیت كشت رو به رو خواهیم بود افزود: ممنوعیت كشت برنج تا كنون به صورت قطعی مشخص نشده است چون همه چیز به میزان بارندگی در ماه های آینده بستگی دارد.
خشكسالی و كاهش شدید بارندگی ها در سال زراعی جاری مشكلات و نگرانی های زیادی را متوجه كشاورزان و دامداران كرده است.
در سال زراعی گذشته حدود 1.7میلیون تن گندم در استان خوزستان تولید كه از این میزان حدود یك میلیون و 350هزار تن به نرخ تضمینی از كشاورزان خریداری شد.
پیش بینی های اولیه كارشناسان كشاورزی ، از كاهش میزان تولید گندم در استان به میزان 35درصد حكایت می كند ولی در صورت ادامه كاهش بارندگی ها ، امكان كاهش بیشتر تولید گندم وجود دارد.
استان خوزستان برای سومین سال متوالی است كه مقام نخست تولید گندم را در كشور به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار رسمی سازمان جهادكشاورزی خوزستان ، مجموع تولیدات سالانه كشاورزی و باغی استان 15.8 میلیون تن است كه از این حیث مقام نخست كشور را داراست.
طبق برنامه قرار است با اجرای كامل طرح 550هزار هكتاری مقام معظم رهبری ، میزان تولیدات كشاورزی و باغی استان به رقم 25میلیون تن برسد و حدود 300هزار فرصت شغلی جدید ایجاد كند.
در استان خوزستان كه 1.2 میلیون هكتار زمین كشاورزی دارد بیش از 120نوع محصول زراعی و باغی تولید می شود.
6065/6064