150 نفر به نهمين مجلس دانش آموزي كشور راه مي يابند

كرج - ايرنا-رئيس دبيرخانه مجلس دانش آموزي كشورگفت: درروز هاي پاياني اسفند ماه 96 ، انتخابات مجلس دانش آموزي در مرحله استاني در حال برگزاري است كه در نهايت 150 نفر به نهمين مجلس دانش آموزي كشور راه مي يابند.

زهرا پناهي روا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در كرج افزود: مسئوليت برگزاري اين انتخابات را سازمان دانش آموزي كه تحت پوشش معاونت پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان ها مي باشد بر عهده دارد.
وي اظهار كرد: تا كنون اين انتخابات بر اساس شيوه نامه و دستورالعمل ارسالي و با حضور ناظريني از دبيرخانه و ستاد مركزي در تعداد زيادي از استان ها برگزار شده است.
وي تصريح كرد: سهميه نمايندگان هر استان در مجلس دانش آموزي بر اساس جمعيت دانش آموزي آن استان و از ميان اعضاي شوراي دانش‌آموزي منتخب استان به نسبت مساوي دختر و پسر در مقطع متوسطه اول و دوم بر اساس بالاترين آراء ماخوذه، تعيين مي‌شود.
وي اضافه كرد: انتخابات مجلس دانش آموزي با رعايت قوانين و ضوابط در فرآيندي كه شامل كانديداتوري، تبليغات و تشريفاتِ معمول انتخابات همانند صدور تعرفه ، پلمب كردن صندوق ها و ساير موارد سلامت انتخابات در حال برگزاري است.
رئيس دبيرخانه مجلس دانش آموزي كشور ادامه داد: شيوه‌نامه و دستورالعمل برگزاري اين انتخابات به وسيله دبيرخانه تنظيم شده و به تاييد و امضاي وزير آموزش و پرورش و معاون پرورشي و فرهنگي رسيده است كه اين مهم بيانگر اهميت ،نقش و جايگاه مجلس دانش آموزي در مجموعه بزرگ آموزش و پرورش است.
پناهي روا خاطرنشان كرد: مجلس دانش آموزي نهادي صنفي – مشورتي در حوزه مسائل دانش‌آموزي است كه نمايندگان آن طي فرآيند انتخاباتي آزاد و سالم از سطوح مختلفِ شوراهاي دانش آموزي از مدرسه تا استاني برگزيده مي شوند.
وي يادآورشد: در هر دوره 150 نماينده دختر و پسر به نسبت مساوي ازميان دانش آموزان تمامي استان‌ها برگزيده مي شود.
وي تاكيد كرد: اعضاي هيات رئيسه اين مجلس ، مشاوران دانش آموزي وزير خواهند بود.
2819 / 6155

سرخط اخبار استان‌ها