فرهنگ سازي مديريت مصرف بهينه آب را در سمنان جدي بگيريم

سمنان - ايرنا - براي جلوگيري از پيامدهاي اجتماعي ناشي از چالش جدي كم آبي در سمنان علاوه بر اتخاذ راهبردهاي بلند مدت، اكنون صرفه جويي و مديريت مصرف بهينه آب بايد در همه بخش هاي استان در اولويت امور قرار گيرد تا بر نگراني هاي موجود بكاهد.

به گزارش ايرنا، مديريت منابع آب، بررسي شرايط منابع آبي، برنامه ريزي ، نوسازي شبكه هاي انتقال آب، اجراي سامانه نوين آبياري در كشاورزي و نهادينه كردن فرهنگ صرفه‌جويي از جمله راهكار مديريتي در شرايط فعلي براي بهره مندي هرچه بيشتر آب در استان سمنان است.
با توجه به ميزان منابع آب و سرانه مصرف، ايران از جمله كشورهايي است كه در گروه كشورهاي مواجه با كمبود جدي آب قرار دارد كه به گفته كارشناسان اين گروه شامل كشورهايي است كه در سال 2025 با بحران آب مواجه هستند.
استفاده نادرست از منابع آب هاي سطحي و زيرزميني، نبود مديريت و برنامه ريزي اصولي و صحيح براي استفاده از مقدار آب موجود و وقوع خشكسالي هاي چند دهه اخير، باعث شده كه مشكلاتي را براي اين استان بوجود آورد.
برايندها مبين اين است كه اكنون فقط در 50 درصد از حجم سد شهيد شاهچراغي دامغان آب ذخيره شده و شهرستان هاي سمنان و شاهرود اكنون به ترتيب با 200 و 250 ليتر برثانيه كمبود جدي آب مواجه اند. گنحايش سد دامغان 900 ميليون متر مكعب اعلام شد.
هم اكنون بخش قابل توجه اي از آب آشاميدني مركز سمنان از چشمه روزيه تامين مي شود كه اين چشمه جوابگوي كسري 200 ليتر بر ثانيه نيست و حفر چاه هاي عميق براي كوتاه مدت و انتقال آب خزر به سمنان مي تواند مهم ترين راهبرد براي رفع كسري آب در اين منطقه از استان باشد.
كسري مخزن آب زيرزميني در استان سمنان به 143 ميليون متر مكعب در سال مي رسد و عامل اصلي بحران آب به اعتقاد كارشناسان اضافه برداشت‌ هاي مستمري است كه توسط چاه‌هاي عميق از آبخوان اصلي دشتها باعث شده است، يعني به نوعي عامل اصلي برهم خوردن تعادل چرخه تغذيه و برداشت آب در حقيقت، بي‌توجهي به مساله مديريت منابع آب در طول سال هاي گذشته بوده است.
در استان سمنان حدود يك ميليارد و 250 ميليون مترمكعب آب در سال توليد مي شود كه 87 درصد در بخش كشاورزي، حدود هشت درصد در بخش صنعت و خدمات و حدود پنج درصد در بخش آب آشاميدني مصرف مي شود.
ميانگين سرانه مصرف آب در كشور حدود 200 ليتر در شبانه روز و در استان بيش از 700 هزار نفري سمنان 160 ليتر و كمتر از ميانگين كشوري است.
در زمان حاضر، بيشترين ميزان مصرف آب در استان سمنان به ميزان حدود 87 درصد در بخش كشاورزي است كه اجراي همه جانبه سامانه نوين آبياري به عنوان نياز ضروري و بهترين روش براي بهينه‌سازي و اقتصادي كردن مصرف آب در اين بخش است.
با تجهيز 198 هزار هكتار از اراضي كشاورزي سمنان به سامانه هاي نوين آبياري ، بيش از 50 ميليون متر مكعب آب صرف جويي مي شود.
سيد شهاب الدين چاوشي استاندار سمنان روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا گفت : مباحث درباره آب زياد است، آگاه كردن مردم نسبت به دغدغه كم آبي، آن‌ها را به سمت مديريت درست سوق مي‌دهد.
وي اظهارداشت : ايران كشوري كم‌آبي است و با خشكسالي هاي مستمري در سال‌هاي اخير مواجه بوده ايم وبرنامه‌ريزي براي رفع اين معضل زمان بر است و در كوتاه مدت پاسخ نمي‌دهد .
وي خاطرنشان كرد : مردم هوشيارانه با شرايط موجود كمبود آب در استان را مدارا كنند، درست و آسان ترين كار براي مقابله با كم آبي اين است كه منابع موجود درست مصرف شود.
چاوشي ادامه داد : منابع آبي موجود استان بر اساس نظر كارشناسان مي‌تواند تا چهار سال آينده سمنان را اداره كند و مديريت درست مصرف آب سمنان را دچار تنگنا نخواهد كرد.
استاندار سمنان تصريح كرد : 86 درصد آب استان صرف بخش كشاورزي مي شود و بهره‌وري از اين مقدار آب مصرفي در اين بخش، متناسب با اين حجم آب مصرفي نيست.
وي تصريح كرد: اكنون كشور ايران ، چندين برابر چيني‌ها آب مصرف مي كنند و بايد چاره‌اي انديشيد و رفع كمبود آب تنها دست مسوولان نيست بلكه مردم بايد صرفه‌جويي كنند و در كشاورزي نيز محصولاتي كه نياز به آب بيشتر دارد بايد از گردونه فعاليت خارج شود.
وي ادامه داد : براي رفع كمبود آب بايد زراعت با سامانه هاي نوين آبياري انجام شود و آبياري تحت فشار مورد حمايت جدي دولت است.
چاوشي به ايرنا گفت : هر كشاورزي مي‌خواهد زراعت كند بايد نوع مصرف خود را تغيير دهد و روي آبياري تحت فشار و قطره‌اي تمركز كند و دولت فرصت خوبي براي كشاورزان مهيا كرده است.
استاندار سمنان اضافه كرد : از محل صرفه‌جويي آب كشاورزي و كاهش سالانه آب در اين بخش و سوق دادن آن به مصارف شهرك صنعتي و معدني، مي توان استان را به سمت توسعه اقتصادي پيش مي برد.
چاوشي بيان داشت : بخش قابل توجهي از مشكل كمبود آب در سمنان به سوء مديريت ها از زمان هاي گذشته برمي گردد و آب هاي زيرزميني استان اكنون به دليل برداشت هاي غيرمجاز 143 ميليون متر مكعب كمبود دارد.
استاندار سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود : معضل كمبود آب در استان سمنان بسيار جدي است و انتقال آب خزر نبايد درحد شعار باقي بماند و مسوولان مربوط براي اجراي اين طرح مهم ملي اقدامات لازم را انجام دهند.
وي تصريح كرد : اكنون فلات مركزي كشور به دليل كمبود آب در شرايط نابساماني قرار دارد و هر طرح انتقال آب در هركجاي ايران بايد همراه با نگاه كارشناسي عملياتي شود.
چاوشي گفت : اگر مديريت هوشمندانه و مدبرانه داشته باشيم، مشكل آب در كشور وجود نخواهد داشت ولي نبايد اين را انكار كنيم كه به خاطر سوء مديريتي كه در گذشته بوده است بخشي از دشت هاي اكنون خشك شده است.
وي اظهارداشت : به دليل همين سوء مديريت ، بسياري از آب هاي شيرين موجود رودخانه هاي كشور خشك شده است و بايد با فرهنگ سازي استفاده بهينه براي صرفه جويي در مصرف گام برداريم.
وي گفت : از همه مسوولان دستگاه هاي اجرايي استان مي خواهم فرهنگ سازي مديريت در مصرف آب را در اولويت قرار دهند و كشاورزان استان با نصب سامانه هاي نوين در اراضي كشاورزي گامي مثبت در كاهش هدر رفت آب در سمنان بردارند.
ميانگين سرانه مصرف آب در كشور حدود 200 ليتر در شبانه روز و در استان سمنان 160 ليتر است، در استان سمنان حدود يك ميليارد و 250 ميليون مترمكعب آب در سال توليد مي شود.
استان سمنان بيش از 700 هزار نفر جمعيت دارد.
7339/6026