كوناكری پایتخت گینه ، صحنه درگیری معترضان با نیروهای دولتی

الجزیره-ایرنا- «كوناكری » پایتخت جمهوری گینه امروز دوشنبه صحنه درگیری شدید معترضان با نیروهای پلیس بود و نیروهای پلیس برای متفرق كردن مردم از گاز اشك آور استفاده كردند.

به گزارش ایرنا، شاهدان عینی اعلام كردند ، پایتخت گینه امروز شاهد درگیری های بسیار جدی و گسترده ای در سطح شهر بود .
بر اساس اعلام شاهدان عینی، اعتراض ها ابتدا توسط زنان و از نزدیك كاخ ریاست جمهوری آغاز شد و معترضان شعارهایی علیه «آلفا كنده» رئیس جمهوری این كشور سر دادند و پس از آن این اعتراض ها و راهپیمایی ها به مناطق دیگر شهر كشیده شد.
یكی از شاهدان عینی در كوناكری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت، معترضان كه امروز را روز مرگ اعلام و تاكید كرده بودند كسی نباید در محل كار خود حاضر شود، پس از تجمع مقابل كاخ ریاست جمهوری، به ساختمان دو شبكه رادیویی و تلویزیونی حمله كردند .
همچنین امروز در جریان اعتراض ها، به برخی خانه ها، فروشگاه ها و خودروهای شخصی در پایتخت گینه آسیب هایی وارد شد.
هسته اصلی این اعتراض ها توسط اتحادیه معلمان و مخالفان دولت تشكیل شده بود .معلمان خواستار افزایش حقوق و معترضان خواستارشمارش دوباره آرای انتخابات شورای شهر و شهرداری ها هستند.
نیروهای پلیس در پی اعتراض ها در پایتخت، به حالت آماده باش كامل درآمده اند.
مدارس دولتی و خصوصی گینه كوناكری از حدود یك ماه پیش تعطیل در پی اعتصاب معلمان است و امروز نیز كل پایتخت این كشور حالت تعطیل داشت.
جمهوری گینه كشوری است در شمال غربی آفریقا وسواحل اقیانوس اطلس كه پایتخت آن شهر كوناكری است. جمعیت این كشور 10 میلیون نفر است كه 85 درصد از آنان مسلمان هستند. زبان رسمی این كشور فرانسوی است.
خاورم **2041**