اعمال برنامه واحد در موضوع آب براي همه كشور ميسر نيست

اهواز - ايرنا - مشاور وزير نيرو با بيان اينكه موضوع آب نبايد به شكل يك نسخه واحد در يك وزارتخانه برنامه ريزي و اجرا شود گفت:در بحث آب برنامه ها بايد از استانها دريافت و اجرا شود.

به گزارش ايرنا محمد حاج رسولي ها روز دوشنبه در پنجمين 'همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي' در سرسراي گيت بوستان اهواز اظهار كرد: به جاي اعمال يك برنامه واحد براي تمام نقاط كشور، بايد مباحث كارشناسي شده از بدنه استان ها و در قالب انطباق با شرايط موجود كشور پيشنهاد و ارائه شوند.
وي ادامه داد: در ابتداي دولت دوازدهم يكي از محورهاي اصلي موضوع آب همواره اين بوده كه بحث آب به صورت جزيره اي در بدنه دولت پيگيري شده و هنوز طرح آمايش سرزمين را نداشته ايم.
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران بيان كرد: در بحث مديريت منابع آب بايد موارد كارشناساني را در مجامعي كه آب را به صورت يك مسئله يكپارچه مي نگرند، ارائه دهيم تا استانداردهاي لازم در اين زمينه تدوين شود.
وي ادامه داد: يكي از مشكلات اين است كه ما همواره آب را به عنوان كالايي رايگان ديده ايم و به همين دليل هيچ انگيزه اي براي صرفه جويي آن نداشته ايم.
حاج رسولي ها با اشاره به وضعت بارندگي در كشور گفت: در خوزستان بارندگي نسبت به سال گذشته 5 درصد و نسبت به ميانگين بلندمدت 52 درصد كاهش يافته و در كشور هم بارندگي وضعيت خوبي را تجربه نكرده بنابراين لازم است در كنار بحث صرفه جويي، مصرف دوباره آب نيز مورد توجه قرار گيرد.
وي يادآور شد: ايران با داشتن 8.5 ميليون هكتار زمين ششمين كشور جهان از نظر وجود زمين كشاورزي بوده و ميانگين هر هكتار زمين در جهان به ازاي 25 نفر و در ايران به ازاي هر 10 نفر است.
مشاور وزير نيرو ادامه داد: اين عدد بالا بايد در بحث امنيت غذايي مورد توجه قرار گيرد و به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه بتوانيم در هر هكتار براي 20 نفر محصول توليد كنيم.
7148/6068