برداشت يونجه در ايرانشهر از مرز 7500 تن گذشت

زاهدان - ايرنا - مديرجهاد كشاورزي ايرانشهر در جنوب سيستان و بلوچستان گفت: شرايط اقليمي و آب و هواي مساعد و زمين هاي حاصلخيز اين شهرستان سبب شده تا از ابتداي امسال تا كنون بيش از هفت هزار و 500 تن يونجه در اين منطقه برداشت شود.

حسن شاه ولي بر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سه هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي ايرانشهر به كشت يونجه اختصاص دارد كه به طور متوسط از هر هكتار در هر چين بيش از 15تن يونجه برداشت مي شود.
وي بيان كرد: شرايط اقليمي و آب و هواي مساعد و زمين هاي حاصلخيز شهرستان ايرانشهر سبب شده تا در سال 15 تا 17چين يونجه برداشت شود.
وي افزود: 10 درصد از زمين هاي كشاورزي ايرانشهر به كشت يونجه اختصاص دارد.
وي با اشاره به اينكه يونجه از رقم محلي و از كيفيت خوبي در ايرانشهر برخوردار است، تصريح كرد: پرورش دام سبك و سنگين به دليل علوفه كافي در اين شهرستان رو به افزايش است بطوري كه بيش از 230 هزار راس دام سبك و 28 هزار راس دام سنگين در اين منطقه نگهداري مي شود.
مدير جهاد كشاورزي ايرانشهر گفت: بيش از800 نفر در كار كاشت، داشت و برداشت يونجه در اين شهرستان مشغول به كار هستند.
شاه ولي بر اظهار داشت: 50 درصد يونجه به صورت خشك براي غذاي دام ها به ساير استان هاي كشور از جمله خراسان جنوبي، شمالي و رضوي ارسال مي شود.
به گزارش ايرنا ايرانشهر با 30 هزار هكتار اراضي زراعي و باغي و17 هزار بهره بردار به عنوان قطب كشاورزي در سيستان و بلوچستان مطرح است.
7314**3213