پيوستن به كنوانسيون حمايت از ارقام گياهي منوط به سياست دولت است

كرج-ايرنا- نماينده مركز تحقيقات بين المللي كشاورزي در مناطق ديم (ايكاردا) گفت: پيوستن به كنوانسيون حمايت از ارقام گياهي، متكي به نوع سياست هاي دولت در زمينه سرمايه گذاري بذر و نهال است.

به گزارش ايرنا، سيد يعقوب صادقيان روز يكشنبه در كرسي آزاد انديشي پيرامون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از ارقام گياهي در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي در كرج، افزود: هنوز 85 درصد ذرت در كشور ما رقم 50 سال پيش است، اين در حالي است كه يك كشاورز در اروپا چندين نوع رقم ذرت دارد و دنياي امروز مي طلبد كه كشاورزان ما نيز به رقم هاي زيادي در محصولات گياهي دست يابند.
وي اضافه كرد: كشور ما هم اكنون در شرايطي قرار دارد كه نيازمند تنوع است، اقلام 10 سال پيش ديگر جوابگو نيست و به همين منظور نياز است تا با شركت هاي خارجي ارتباط داشته باشيم تا بتوانيم به تنوع در اين بخش دست يابيم.
صادقيان گفت: تا زماني كه سياست كلان كشور در صنعت بذر و نهال مشخص نشود، نمي توان اعلام كرد كه عضويت در اين كنوانسيون خوب و يا بد است، در كشور ظرفيت توليد بذور وجود دارد و مي توان از اين ظرفيت به خوبي استفاده كرد.
وي ادامه داد: كنوانسيون حمايت از ارقام گياهي نكات مثبت و منفي زيادي دارد كه در اين ميان مهم اين است كه سياست دولت در سرمايه گذاري بذر و نهال چيست و بر اساس اين سرمايه گذاري بايد به بررسي مزايا و معايب اين كنوانسيون پرداخت.
صادقيان با بيان اينكه زمينه فعاليت ها در صعنت بذر بايد هر چه بيشتر در كشور فراهم شود خاطر نشان كرد: در اين خصوص ما نيازمند ارتباطات بين المللي هستيم تا مواد و روش هاي جديد را هر چه بيشتر بتوان به كار برد.
وي ادامه داد: شرايط اقليم در كشور ما به گونه اي است كه بذوري كه امروزه استفاده مي شوند در چند سال آينده ديگر جوابگو نيستد، به همين منظور نياز داريم به سمت روش هاي جديد و تكنولوژي روز دنيا برويم.
7414/1535