سد سازي مانع كنترل ريزگردهاي دشت مسيله قم شده است

قم- ايرنا - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري قم با اشاره به اينكه 105 هزار هكتار از اراضي بياباني اين استان جزء كانون هاي اصلي توليد ريزگرد است، گفت: سدهاي احداث شده در مسير رودخانه هاي منتهي به دشت مسيله قم مانع ورود آب به اين كانون بحران، و كنترل ريزگردها شده است.

به گزارش ايرنا، سيد محمد تقي سجادي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تاكيد بر حساسيت بيشتر مسئولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين معضل حاد زيست محيطي، اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده از سوي محققان و پژوهشگران منابع طبيعي، كانون هاي ريزگرد در استان قم شامل 27 هزار هكتار در بخش شمال غربي و سمت كوه نمك، حدود 42 هزار هكتار در قسمت شمال شرقي و ضلع شرقي آزاد راه قم - گرمسار در نزديكي دشت مسيله و يك عرصه 22هزار هكتاري در حسين آباد ميش مس در جنوب شرقي استان و يك بخش ديگر پيرامون دشت قم است.
دشت مسيله يكي از مراكز كويري جنگلي قم به شمار مي آيد كه 10 هزار هكتار وسعت دارد و در حال حاضر قسمت هاي عمده اين دشت پوشيده از درختان گز و تاق مي باشد.
وي توجه به معضل ريزگردهاي قم به دليل همجواري اين استان با مراكز عمده جمعيتي و صنعتي كشور از جمله تهران را امري اجتناب ناپذير توصيف كرد، و افزود:به دليل سد سازي هاي صورت گرفته هيچ آبي از رودخانه هاي قمرود، قره چاي، كرج و جاجرود وارد دشت مسيله نمي شود.
سجادي همچنين با اشاره به نقش همراهي طبيعت در كنترل محدود پديده ريزگردها، آب رودخانه شور را تنها شريان ورودي به دست مسيله دانست، و افزود: بواسطه ورود 10 تا 20 متر مكعب آب ناشي از سيلاب اين رودخانه در هنگام بارندگي، 14هزار متر مكعب از دشت مسيله به جنگل هاي انبوه گز تبديل شده است.
مديركل منابع طبيعي قم با اذعان به اينكه عواملي مانند افزايش گرماي كره زمين، گاز CO2 و ساير گازهاي گل خانه اي ، رژيم بارندگي را به هم ريخته است، افزود: در فصل زمستان بارندگي هاي زيادي نداريم، ولي در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال آينده ،ميزان بالايي از بارندگي را شاهد هستيم.
وي با بيان اينكه معضل ريزگردها در برخي استان هاي كشور مانند خوزستان و قم چندين برابر حد مجاز است آن را واقعيتي غير قابل كتمان خواند، و افزود: اين معضل در بروز مشكلات زيست محيطي تاثير بسزايي داشته است.
وي مجموع كل اراضي طبيعي قم را يك ميليون و 123 هكتار ذكر كرد، و افزود: 970 هزار هكتار آن در اختيار اداره كل منابع طبيعي است كه 400 هزار هكتار آن براي بياباني شدن از ظرفيت بالايي برخوردار است كه تاكنون 176 هزار هكتار آن تبديل به بيابان شده، و 105 هزار هكتار كانون ريزگرد نيز بخشي از آن است.
سجادي با اشاره به اقدامات در حال انجام براي پيشگيري از بحراني شدن بيش از پيش معضل ريزگردها، از آغاز عمليات بوته كاري يكهزار و 385 هكتار از اراضي استان از ابتداي سه ماهه پاياني سال 96 خبر داد، و افزود: اين طرح در سه ماهه نخست سال 97 نيز ادامه پيدا مي كند.
مديركل منابع طبيعي قم اضافه كرد: در گذشته هشت هزار و 500 هكتار از اراضي مستعد بياباني استان بوته كاري شده كه خيلي كم و ناچيز است.
وي افزود: رويكرد منابع طبيعي براي توسعه بوته كاري و كاشت درختچه هاي گز در اراضي استان استفاده از توان خيرين است كه در اين خصوص از سوي بنياد بركت بازديدي به عمل آمده و قرار است در قالب تعاوني هزار هكتار را اجرا كند.
وي يادآور شد: در قالب ماده 3 قانون حفاظت از منابع طبيعي، بخش خصوصي كه حاضر به سرمايه گذاري در جهت احياي منابع طبيعي هستند، مورد حمايت قرار مي گيرند كه اين امر ظرفيت جديدي را بوجود مي آورد.
7403/ 6133/

سرخط اخبار استان‌ها