پرونده خطوط آلاينده ايرالكو در بهار سال آينده بسته مي شود

اراك - ايرنا - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي گفت: پرونده خطوط آلاينده و قديمي واحد صنعتي ايرالكو به عنوان صنعت مادرتخصصي توليد آلومينيم كشور، تا پايان خرداد ماه سال آينده بسته مي شود.

به گزارش ايرنا، مهدي زنديه وكيلي روز شنبه در كارگروه كاهش آلودگي هوا كلانشهر اراك، افزود: از مجموع 850 ديگ آلاينده در پنج خط قديم ايرالكو، 78 ديگ در دوران فعاليت دولت تدبير و اميد از مدار توليد خارج شده است و بقيه ديگ ها نيز در بهار پيش رو از مدار توليد خارج مي شود و تجهيزات و عوامل توليد ايرالكو بروزرساني خواهد شد.
وي، كارگاه آندسازي را مهمترين بخش آلاينده شركت ايرالكو عنوان كرد و گفت: مديريت ايرالكو بايد در اسرع وقت برنامه زمان بندي شده براي انتقال آندسازي به شهرك خيرآباد به مديريت ارشد استان ارائه كند.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي اظهار كرد: ايجاد اشتغال مولد از سياست هاي كليدي دولت است رعايت مقررات زيست محيطي نيز از الزامات توليد است و در اين راستا تمامي واحدهاي توليدي بايد كوشا باشند.
زنديه وكيلي اضافه كرد: كارگاه آند سازي شركت ايرالكو تنها آند مورد نياز 60 هزار تن آلومينيوم را پشتيباني مي كند و نياز 100هزار تني توليد اين شركت از محل واردات است، بنابراين در صورتي كه اين شركت نسبت به انتقال كارگاه آندسازي به خيرآباد اقدام نكند بايد تمامي مواداوليه آند را از خارج از كشور تامين كند.
زنديه وكيلي بيان كرد: شركت هايي مانند پتروشيمي خود را از جرگه شركت هاي آلاينده بيرون آورده و در ليست صنعت سبز قرار گرفته اند اما آلايندگي تنها در هوا نيست بلكه واحدهايي كه منابع اب و خاك را آلوده مي كنند نيز در زمره صنايع مشكل دار بايد باقي بمانند.
وي اضافه كرد: تمامي واحدهاي آلاينده حاشيه كلانشهر اراك بايد در طرح جديد جامع كاهش آلودگي هوا اين كلانشهر ديده شود و دستگاه هاي مسئول نيز نسبت به دريافت عوارض آلايندگي با جديت هر چه تمامتر عمل كنند.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي بيان كرد: طرح اوليه جامع كاهش آلودگي هواي اراك مربوط به اوايل دهه 80 است كه در دولت قبل هيچ يك از مصوبات آن به طور كامل اجرا نشده است.
وي بيان كرد: در دولت تدبير و اميد كاهش آلودگي هوا و مقابله با صنايع آلاينده در دستور كار قرار گرفت به طوري كه نيروگاه حرارتي شازند كه با سوخت پايه مازوت طراحي شده بود امروز 100 درصد گازسوز شده است.
زنديه وكيلي اضافه كرد: 23 كوره آجرپزي در نقاط مختلف كلانشهر اراك فعاليت مي كردند كه ميزان مصرف مازوت اين واحدها به ميزان نيمي از مصرف مازوت نيروگاه بود كه با خريد زمين هاي كشاورزي در كوتاهترين زمان ممكن عمليات گازكشي به اين واحدها انجام شد و اكنون هيچ يك از كوره هاي آجرپزي اراك از مازوت استفاده نمي كنند.
وي افزود: در راستاي كاهش آلودگي هوادر سه سال گذشته 300 هكتار فضاي سبز در نقاط مختلف كلانشهر اراك ايجاد شده است و امسال نيز 70 هزار نهال در 300 هكتار منطقه سيبك اراككاشته شد.
زنديه وكيلي توضيح داد: اين در حالي است كه همه سطح فضاي سبز اراك پيش از فعاليت دولت تدبير و اميد در اراك به 900 هكتار هم نمي رسيد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي بيان كرد: نشست هاي كارگروه طرح جامع كاهش آلودگي هواي اراك بايد به صورت كارشناسي و با برنامه انجام شود و در هر نشست دستگاه هاي مسئول اقدامات مصوبات نشست هاي گذشته را تشريح كنند.
سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان مركزي نيز در اين نشست گفت: 271 روز سالم در سال جاري تا پايان بهمن ماه در كلانشهر اراك ثبت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 روزبيشتر است.
رضا ميرزايي افزود: 58 روز از ايام امسال نيز براي گروه هاي حساس جامعه ناسالم بوده است و پنج روز ناسالم براي همه گروه ها و يك روز نيز به دليل افزايش گرد و غبار به عنوان آلودگي خاص در كلانشهر اراك ثبت شده است.
وي بيان كرد: آمار روزهاي آلوده پارسال اراك تا پايان بهمن ماه 94 روز بودكه كاهش آن در سال جاري نشان از كارآمدي برنامه هاي زيست محيطي است.
اراك يكي از هشت كلانشهر آلوده كشور شناخته شده كه تاكنون 2 طرح جامع كاهش آلودگي براي آن در دولت هاي قبل تصويب شده است.
3017/6013/