رقابت 284 نامزد برای 125 كرسی مجلس تركمنستان

باكو - ایرنا- تركمنستان با 284 نامزد برای 125 كرسی ،آماده برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس ملی این كشور می شود كه قرار است در تاریخ 25 مارس - پنجم فروردین -برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، كمیسیون دولتی برگزاری انتخابات و همه پرسی در تركمنستان، ضمن تآئید این مطلب تصریح كرد كه 284 نامزد انتخابات مجلس ششم این كشور كه به طور رسمی تائید صلاحیت شده اند، تبلیغات خود را در سراسر این كشور آغاز كرده‌اند.
براساس این گزارش، نامزدهای انتخابات مجلس تركمنستان از اقوام،مشاغل و اقشار مختلف این كشور و از میان كاركنان نهادهای دولتی، غیردولتی و اجتماعی بوده و از سوی احزاب سیاسی، گروه های مردمی حمایت می شوند و نام نویسی آنها براساس قوانین و مقررات تركمنستان در جو كاملا شفاف و آزاد انجام شده ‌است.
این گزارش می‌افزاید كه اقدامات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس تركمنستان از رسانه‌های جمعی محلی و نیز ملاقات‌های آنها با هواداران تا تاریخ 23 مارس سال جاری میلادی(2018) ادامه خواهد یافت.
كمیسیون دولتی انتخابات تركمنستان همچنین اعلام كرد كه در كنار ناظران ملی جمعی كثیری از ناظران خارجی و بین‌المللی نیز به این انتخابات دعوت شده اند كه گروهی از ناظران از سازمان كشورهای «همسود» هم اكنون در تركمنستان به سرمی‌برند و مراحل مختلف برگزاری انتخابات مجلس تركمنستان را نظارت می‌كنند.
این گزارش می‌افزاید كه هم زمان با انتخابات نمایندگان مجلس ششم تركمنستان انتخابات نمایندگان شورای محلی،نمایندگان مجلس مصلحت خلق ونیز انتخابات نمایندگان شوراها این كشورنیز برگزارخواهد شد.
برگزاری انتخابات پارلمان تركمنستان درحالی است كه انتخابات مجلس پنجم این كشور درتاریخ 15 دسامبرسال 2013 برگزارشد.
پارلمان تركمنستان برای جمیعت بالغ بر 6 میلیون نفری این كشور ،دارای 125 نماینده بوده وعالی‌ترین ارگان قانونگذاری این كشور می‌باشد و هر پنج سال یكبار انتخابات این مجلس برگزار می‌شود.
آساق **1579