كاهش سانسور موجب اقبال كمتر مردم به رسانه هاي دروغ پرداز مي شود

تهران-ايرنا- عضو شوراي سردبيري سايت عصر ايران گفت: اگر در اخبار و اطلاعات رسانه ها، سانسورها كم شود، مردم از رسانه هاي دروغ پرداز دور مي شوند.

به گزارش خبرنگاراجتماعي ايرنا، مهرداد خدير روز دوشنبه درهمايش ملي رسانه ها و فناوري هاي اطلاعاتي درخدمت كاهش خسارات بلاياي طبيعي درمحل دانشگاه علامه طباطبايي با عنوان نشست اخبارجعلي و شايعات رسانه اي در مواجهه با بلاياي طبيعي افزود: دروغ در فضايي ايجاد مي شود كه آزادي نيست و بايد سانسور را كم كرد تا بتوانيم مردم از خبرهاي جعلي هم دور شوند.
وي اظهارداشت: يكي از بحران هاي ما استفاده بي دليل از كلمات است كه بايد از اين موضوع نيز جلوگيري كرد.
وي در ادامه با بيان اين كه متاسفانه جامعه تا حدودي متوقع و لوس شده است، اضافه كرد: بايد مردم از اطلاعات و اخبار درست بهره مند شوند و در اين زمينه تلگرام به عنوان يك موفقيت بي نظير است.
خدير ادامه داد: تلگرام به عنوان ابزاري براي آگاهي است و ايران را مي تواند متحول كند و من اين ابزار اطلاعاتي و شبكه اجتماعي را تقديس مي كنم.
وي اضافه كرد: با اينكه من روزنامه نگارم و تيراژ روزنامه ام بخاطر تلگرام كاهش يافته است اما به عنوان يك شبكه اجتماعي آن را قبول دارم.
وي با بيان اين كه تلگرام را متهم نكنيد، اظهارداشت: اين شبكه اجتماعي ابزار مفيدي است و تعداد مخاطبان را شايد به بيش از ٢٠ ميليون نفر رسانده است.
وي معتقد است اكنون زمان تقديس و تكريم از اين ابزار اطلاعاتي است.
اين عضو شوراي سردبيري سايت عصرايران گفت: رسانه ها وحتي مردم بايد در مقابل اعداد غيرواقعي برخيزند و اعتراض كنند و اعلام كنند كه اين آمار غيرواقعي است.
وي اضافه كرد: همانطوري كه حدود دو سال گذشته يكي از مقامات بلندمرتبه كشور زماني كه رئيس مادام العمر سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري آماري را ارائه داد اعلام كرد كه آمار را جمع زده و اگر اينگونه باشد تهران بايد تبديل به جنگل شود، همه بايد اينگونه باشيم.
همايش ملي رسانه ها و فناوري هاي اطلاعاتي در خدمت كاهش خسارات بلاياي طبيعي در محل دانشگاه علامه طباطبايي به مدت يك روز با حضور جمعي از اساتيد دانشگاه، اسماعيل نجار رييس سازمان مديريت بحران، سيدضيا هاشمي مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامس و نصيري قيداري دبيركل كميسيون ملي يونسكو حضور دارند.
در اين همايش چهار پنل تخصصي ' مديريت بحران از منظر آموزشي و اجتماعي، پنل رسانه هاي اجتماعي، ارتباطات ريسك، ارتباطات بحران ، پنل رسانه هاي جديد و ارتباطات ريسك و ارتباطات بحران و پنل اخبار جعلي و شايعات رسانه اي در مواجهه با بلاياي طبيعي نيز برگزار شد.
اجتمام *1724* ٧٢٦٨