رئيس اتاق افغانستان، رئيس جديد اتاق بازرگاني و صنعت اكو شد

تهران- ايرنا- در نشست كميته بررسي اساسنامه جديد اتاق بازرگاني و صنعت اكو در تهران، «آذرخش حفيظي» رئيس اتاق بازرگاني افغانستان به عنوان رئيس يك‌ساله (2018 تا 2019) اين اتاق انتخاب شد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، در اين نشست چند مفاد از اساسنامه جديد اتاق اكو بررسي و در نهايت مقرر شد، لوگوي جديد اتاق اكو از اين پس با توافق كشورهاي ايران، تركيه و پاكستان مورد استفاده قرار گيرد.
بر اساس اين گزارش، ايران، تركيه و پاكستان از بنيانگذاران سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو هستند و اتاق بازرگاني و صنعت اكو زيرمجموعه اين سازمان است.
پس از فروپاشي شوروي در سال 1372 چند عضو جديد به اين سازمان پيوستند؛ افغانستان؛ آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان، قرقيزستان، ازبكستان و تاجيكستان كشورهايي هستند كه در اين سال ها به اتاق اكو پيوسته اند.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9189**1597