۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8285222
T T
۰ نفر
هرالدتریبیون:آخرین شهرک نشینان قبل ازترک غزه،قول دادندکه خیلی زودبازگردند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/06/84 خارجی.هرالدتریبیون.غزه.تخلیه شهرکها. درادامه روندتخلیه شهرک های یهودی نشین در نوار غزه،اسرائیل پس از حدود 40 سال اشغال این مناطق، سرانجام آخرین شهرک نشینان خود را از این مناطق خارج کرد وشهرک نشینان مذکور نیزدرواکنش به این اقدام قول دادند خیلی زود بازگردند. روزنامه هرالد تریبیون روزسه شنبه بااعلام این مطلب افزود:براساس توافق به عمل آمده حدود هزارتن ازشهرک نشینان شهرک "نتزاریم" و300 تن از یهودیان دیگری که برای حمایت ازآنان به این شهرک آمده بودند، بدون مقاومت خانه های خود را ترک کردند. شهرک نشینان "نتزاریم" پس از اجرای مراسم مذهبی درکنیسه،اعلام کردند که به بیت المقدس می روند و پس ازعبادت درمقابل"دیوار غربی" همه باهم به سوی خوابگاه های خالی دانشگاه یهودا خواهندرفت تا در آنجا اسکان یابند و برخی دیگر نیز به سوی شهرک "سامره" و "آریل" واقع در کرانه غربی روانه می شوند تا در آنجا مستقرشوند. به نوشته این روزنامه اماآنچه که اکثرشهرک نشینان نتزاریم به آن دل خوش کرده اند،این است که باآغاز سال تحصیلی جدید بار دیگربه سوی غزه روانه شوند تا نتزاریم را مجددا در آنجا بنا کنند.شهرک نشینان یهودی براین باورند که این منطقه قسمتی از همان سرزمین موعود است. "نتزاریم" به معنای نهال است و به همین خاطر خاخام شهرک نتزاریم خطاب به شهرک نشینان گفته است :هرچندمابرخلاف میل خود ازاینجا می رویم ولی نهالی راکه دراینجا کاشته ایم درسراسرکشورمی کاریم تاباردیگربه نتزاریم بازگردیم.
نتزاریم همواره شهرکی بحث برانگیز و جنجالی بوده است، زیرا فلسطینی ها به خاطر محدودیت های امنیتی توسط اسرائیلی هادراین شهرک ،همواره به سختی رفت و آمد می کردند. هرالد تریبیون تصریح کرد:"توانایی اسرائیل درتفکیک غزه به سه بخش یامنطقه، شاید یکی از عمده ترین دلایلی بود که آنان را واداشت تاشهرک نتزاریم را درسال 1972 میلادی برپاکنند و اهمیت این شهرک به حدی بود که شارون حتی یکبار در اظهارات خود،این شهرک را به لحاظ اصالت ساکنان آن همچون "تل آویو" توصیف کرده بود". این روز نامه افزود: شهرک نتزاریم در واقع شهرک و محل اسکان یهودیان مذهبی ومتعصب بود وارتش اسرائیل نیز مخارج هنگفتی کرده بود تا باحدود 500 سربازی که در این منطقه داشت، امنیت این شهرک را تامین کند. یکی دیگر از عواملی که باعث می شد تا به شهرک نتزاریم به عنوان یک شهرک پر اهمیت نگاه شود،این بود که 17 تن از سربازان اسرائیلی و تنی چند از فرماندهان ارتش اسرائیل در این شهرک جان باخته اند ، به همین خاطر نیروهای پلیس وارتش معتقدند که بهای دفاع ازنتزاریم وتامین امنیت این شهرک همواره گزاف و سنگین بوده است. این روزنامه درپایان نوشت: با وجود آنکه غزه از وجود شهرک نشینان یهودی تخلیه می شود،ولی نیروهای اسرائیل همچنان اطراف غزه راتحت اشغال خود دارد چراکه نظامیان همچنان مسوولیت کنترل مرزهای غزه، سواحل و حریم هوایی آن را به عهده دارند واین درحالی است که مقامات اسرائیلی اعلام کرده اند قصد دارند ضمن برچیدن تاسیسات نظامی خود حداکثرتایکماه دیگر، تا پایان پاییز تا مرز مصر عقب نشینی کنند ، ولی آنچه مسلم است منطقه غزه همچنان تحت اشغال نظامیان فلسطینی قرار دارد. صویر/2351/1489/1468
۰ نفر