درك نحوه انتشار سرطان با استفاده از مدل سه‌بعدي

تهران – ايرنا - محققان دانشگاه پردو توانستند با استفاده از پليمر يك محيط مصنوعي براي بررسي نحوه گسترش سرطان توليد كنند.

به گزارش روز دوشنبه گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه خبري ساينس ديلي، در تحقيقات قبلي مشخص شد علت اصلي مرگ و مير بر اثر سرطان، چگونگي انتشار اين بيماري در بدن است. يكي از مشكلات اصلي مقابله با اين بيماري عدم امكان تعامل با متاستاز و حذف ملزومات گسترش آن است.
پيش از اين مدل‌هاي سه‌بعدي از محيط رشد و توسعه سرطان ساخته شده است، اما اين مدل‌ها از دقت كافي براي آزمايش داروها برخوردار نبوده‌اند.
به همين علت محققان به جاي فناوري چاپ سه‌بعدي از فناوري ديگري موسوم به نگارش سه‌بعدي استفاده كردند. براي اين منظور يك نگارنده سه‌بعدي ساختند كه عملكردي شبيه چاپگرهاي سه‌بعدي دارد اما ميكروبافت‌هاي پليمري را در ابعاد كوچكتر و با دقت بيشتر توليد مي‌كند و منافذي را در اين ساختارها ايجاد مي‌كند كه دقيقا مانند بدن فضاي كافي را براي ورود سلول‌ها به ساختار پليمر در اختيار مي‌گذارند.
محققان از اين ابزار براي توليد ساختاري استفاده كردند كه امكان بررسي نحوه گسترش سرطان را به بافت‌هايي از بدن موش‌ها فراهم مي‌كند كه در حالت طبيعي كمتر مورد حمله سرطان قرار مي‌گيرند. محققان با اين كار اطمينان يافتند كه ابزار جديد مي‌تواند محيط سرطان‌پذير را به درستي شبيه‌سازي كند.
محققان اميدوارند بتوانند اين سيستم را به عنوان پلتفرمي براي آزمايش عملكرد داورها مورد استفاده قرار دهند و در مدت كوتاهي نتايج آزمايشات دارويي را با دقت كافي به دست آورند.
گزارش كامل اين تحقيقات در نشريه Advanced Materials منتشر شده است.
علمي (6)**9259**1440