مردم برای خود اتاق امن ضد زلزله بسازند

تهران - ایرنا - كارشناس مدیریت سوانح طبیعی گفت: با توجه به اینكه ایران زلزله خیز است همه مردم باید اتاق امن در برابر زلزله برای خودشان بسازند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حسن نژاد روز دوشنبه در همایش ملی رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی در خدمت كاهش خسارات بلایای طبیعی در محل دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان شناخت خطر و نحوه رویارویی در زمان وقوع سوانح افزود: اكنون در كشوری مانند تایوان این اتاق های امن در قالب چند طبقه ساخته شده است كه در هنگام وقوع زلزله بتوانند از این اتاق های امن استفاده كنند تا خسارات در این زمان كمتر شود.
وی با اشاره به اینكه باید در سازه های واحدهای مسكونی مقاومت ایجاد كرد. اظهار داشت: توصیه می شود كه رسانه ها نیز در این زمینه همكاری داشته باشند تا بهتر مردم را به ساخت اتاق های امن تشویق كنیم.
حسن نژاد اضافه كرد: همچنین خانواده ها باید محل های امن خانه را در قالب نقشه ای به رنگ های سبز یعنی ایمن و قرمز یعنی پرخطر روی دیوار نصب كنند تا زمان وقوع زلزله بدانیم از چه مكان هایی استفاده كنیم.

** چه بخش هایی از خانه هنگام زلزله خطرآفرین است
وی در ادامه در قالب توصیه هایی به مردم ادامه داد: در هنگام وقوع زلزله كنج های خانه خطرآفرین است اما خیلی از مردم نمی دانند كه در هنگام زلزله چه كاریی باید انجام دهند و این موارد همه نیاز به آموزش دارد.
این مدرس امداد و نجات خاطرنشان كرد: آشپزخانه جای امن ندارد، هنگام زلزله فرار نكنید، بهترین حالت نشستن و قرار دادن دست روی سر است، ستون های ایمن نیز شما را ایمن نگه می دارد، در آپارتمان همیشه آسیب ها بیشتر است ، پس همه باید این موضوعات را مدنظر داشته باشند.
وی ادامه داد: شناخت شرایط اضطراری خیلی مهم است اما مهمتر از آن استمرار در آموزش است كه باید مورد توجه همه قرار گیرد.
این كارشناس تصریح كرد: متاسفانه ٥٠ درصد گرفتارشدگان زیرآوار توسط افراد محلی از زیر آوار بیرون آورده می شود كه متاسفانه خسارات ناشی از قطع نخاع و آسیب جسمی آن خیلی زیاد می شود.
وی تصریح كرد: در مجموع باید مردم در هنگام زلزله باید بیشتر توجه كنند تا شاهد كاهش خسارات در زمان وقوع این حوادث باشیم البته در این زمینه همكاری رسانه ها بسیار ضروری است.
این مطالب در پنل تخصصی مدیریت بحران از منظر آموزشی و اجتماعی ارائه شد.
همایش ملی رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی در خدمت كاهش خسارات بلایای طبیعی در محل دانشگاه علامه طباطبایی به مدت یك روز با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، اسماعیل نجار رییس سازمان مدیریت بحران، سیدضیا هاشمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و نصیری قیداری دبیركل كمیسیون ملی یونسكو حضور دارند.
در این همایش چهار پنل تخصصی ' مدیریت بحران از منظر آموزشی و اجتماعی، پنل رسانه های اجتماعی، ارتباطات ریسك، ارتباطات بحران ، پنل رسانه های جدید و ارتباطات ریسك و ارتباطات بحران و پنل اخبار جعلی و شایعات رسانه ای در مواجهه با بلایای طبیعی نیز در حال برگزاری است.
اجتمام ** ٧٢٦٨ ** 1418